Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 206 0

Kooperatif Kuruluşlarında Anasözleşmeye Konulacak Mecburi Hükümler Nelerdir?

Paylaş:

Kooperatif anasözleşmelerinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer alması zorunludur.

1- Kooperatifin adı ve merkezi,

2- Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,

3- Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

4- Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az 1/4 nün peşin ödenmesi,

5- Ortakların ayni sermaye koyup koymıyacakları,

6- Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

7- Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,

8- Kooperatifin temsiline ait hükümler,

9- Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,

10- Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,

Kanun’un 5. maddesine göre, Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.

1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;

2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;

3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;

4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;

5. Kooperatifin süresi.

5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede yer almadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.

2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir