Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 312 0

Kooperatif Kuruluşlarında Anasözleşmeye Konulacak Mecburi Hükümler Nelerdir?

Paylaş:

✔ Kooperatif Kuruluşlarında Anasözleşmeye Konulacak Mecburi Hükümler Nelerdir?

Güncelleme: 07.12.2021

Mecburi hükümler:

Madde 4 –

Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer olması gerektir.

1- Kooperatifin adı ve merkezi,

2- Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,

3- Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

4- Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az 1/4 nün peşin ödenmesi,

5- Ortakların ayni sermaye koyup koymıyacakları,

6- Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

7- Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,

8- Kooperatifin temsiline ait hükümler,

9- Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,

10- Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,


İhtiyari hükümler:

Madde 5 –

Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.

1- Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;

2- Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;

3- Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;

4- Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;

5- Kooperatifin süresi.

Yorumlayıcı hükümler:

Madde 6 –

5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.

1- Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.

2- Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.

Güncelleme: 07.12.2021


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir