Reklam Alanı
Reklam Alanı
Mevzuat 447 0

06.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede

Paylaş:

✔ 06.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– 2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı ile İlgili 2021/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/10)
–– 702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/03/2021 Tarihli ve 10061 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/9 (Değişik İşler), K: 2021/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/11 (Değişik İşler), K: 2021/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/23 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/24 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/25 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/26 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/27 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/28 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/29 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/30 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir