Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 356 0

İstanbul Kent Üniversitesi 26 Akademik Personel Alıyor

Paylaş:

✔ İstanbul Kent Üniversitesi 26 Akademik Personel Alıyor

İlan Bilgileri

 • İlan No: YOK842002
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 22.01.2021
 • Son başvuru Tarihi: 05.02.2021
 • Eleman Sayısı: 26
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Profesör – Doçent – Öğretim Görevlisi
İstanbul Kent Üniversitesi

✔İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  açık  bulunan  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde;  özgeçmiş  (YÖK  formatlı),  yayın  listesi,  noter  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  (uzmanlık  –  sanatta  yeterlilik) belgeleri,  doçentlik  belgesi,  yurtdışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi,  nüfus  cüzdanının  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  bilimsel  çalışmalarını  ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İstanbul Kent Üniversitesi

Doçent   kadrosuna   başvuracakların,   İstanbul   Kent   Üniversitesi   Rektörlüğüne   hitaben   yazılmış   başvuru   dilekçesi   ekinde;   özgeçmiş   (YÖK formatlı),yayın listesi,  noter  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış lisans, yüksek  lisans,  doktora (uzmanlık  –  sanatta yeterlilik) belgeleri,  doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi,  nüfus  cüzdanının  fotokopisi,  askerlik  belgelerinin  tasdikli  örneği,  iki  adet  fotoğraf,  bilimsel  çalışmalarını  ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

İstanbul Kent Üniversitesi

İngilizce bölümlerde, Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge iletilmesi gerekmektedir. (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından  kabul  edilen  bir  sınavdan  en  az  80  puan  alınması  veya  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması)

Profesör ve Doçent Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: İlanın yayımlandığı gün itibarı ile 15 günlük sürenin bitimidir.

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL

İstanbul Kent Üniversitesi

Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adayların,  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  kapsamındaki  koşullar  ile  ilanda  belirtilen  özel  şartları  sağlaması  ve  aşağıda  belirtilen  başvuru  belgelerini  eksiksiz  olarak  İstanbul  Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar

1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3) YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri,
5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri,
6)  ALES  Sonuç  Belgesi,  (ALES  muafiyeti  için  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet  belgesi  veya  atama  olur  yazısı) ALES’ten az 70 puan almış olmak.
7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, (İngilizce bölümler için en az 80 puan Türkçe bölümler için en az 50 puan)
8) 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
10) Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge),
11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).

İstanbul Kent Üniversitesi

Öğretim Görevlisi Başvuru Takvimi

 • İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 22.01.2021
 • İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi      : 05.02.2021
 • Ön Değerlendirme Tarihi            : 09.02.2021
 • Giriş Sınavı Tarihi                         : 11.02.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi               : 15.02.2021

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-001714 adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kent Üniversitesi

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

İLAN NUMARASIAKADEMİK BİRİMBÖLÜM/PROGRAMKADRO SAYISIKADRO UNVANIÖZEL ŞARTLAR
1Diş Hekimliği FakültesiTemel Bilimler Bölümü1ProfesörPatoloji Anabilim dalında Doçentliğini almış olmak.Diş Hekimliği Fakültesi’nde
ders verme tecrübesi olmak.
2Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Protetik Diş Tedavisi ABD.1ProfesörProtetik Diş Tedavisi alanında Doçentliğini almış olmak ve Protetik Diş Tedavisi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
3Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Periodontoloji ABD.1ProfesörPeriodontoloji alanında Doçentliğini almış olmak ve Peridontoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.
4Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü/Pedodonti
ABD.
1ProfesörPedodonti alanında Doçentliğini almış
olmak.
5Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü/Ağız, Diş ve
Çene Radyolojisi ABD.(İNGİLİZCE)
1ProfesörAğız,Diş ve Çene Radyolojisi alanında
Doçentliğini almış olmak.
6Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/Endodonti ABD.1DoçentEndodonti alanında Doçentliğini almış olmak.
7Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü/Ağız,Diş ve
Çene Cerrahisi ABD.
1DoçentAğız,Diş ve Çene Cerrahisi alanında
Doçentliğini almış olmak.
8Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü/Ağız, Diş ve
Çene Radyolojisi ABD.(İNGİLİZCE)
1DoçentAğız,Diş ve Çene Radyolojisi alanında
Doçentliğini almış olmak.
9Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Restoratif Diş Tedavisi ABD.(İNGİLİZCE)1Dr. Öğretim ÜyesiRestoratif Diş Tedavisi Alanında uzmanlık eğitimi tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış olmak.
10Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Restoratif Diş Tedavisi ABD.1Dr. Öğretim ÜyesiRestoratif Diş Tedavisi Alanında uzmanlık eğitimi tamamlamış olmak ya da Doktora
yapmış olmak.
11Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Protetik Diş Tedavisi ABD.(İNGİLİZCE)2Dr. Öğretim ÜyesiProtetik Diş Tedavisi alanında uzmanlık eğitimi tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış olmak.
12Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Protetik Diş Tedavisi ABD.1Dr. Öğretim ÜyesiProtetik Diş Tedavisi alanında uzmanlık eğitimi tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış olmak.
13Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Periodontoloji ABD.(İNGİLİZCE)2Dr. Öğretim ÜyesiPeriodontoloji alanında uzmanlık eğitimi tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış olmak.
14Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Pedodonti ABD.1Dr. Öğretim ÜyesiPedodonti alanında uzmanlık eğitimi tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış
olmak.
15Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/Endodonti ABD.(İNGİLİZCE)1Dr. Öğretim ÜyesiEndodonti alanında uzmanlık eğitimi
tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış olmak.
16Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi ABD.(İNGİLİZCE)1Dr. Öğretim ÜyesiAğız,Diş ve Çene Cerrahisi alanında Doktora yapmış olmak.
17Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi ABD.(İNGİLİZCE)1Dr. Öğretim ÜyesiAğız,Diş ve Çene Radyolojisi alanında Doktora yapmış olmak.
18Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü/Ortodonti ABD.(İNGİLİZCE)1Dr. Öğretim ÜyesiOrtodonti alanında uzmanlık eğitimi tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış olmak.
19Sanat ve Tasarım FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü1DoçentTurizm alanında Doçentliğini almış olmak, gastronomi alanında yayınları olmak ve aynı
alanda ders vermiş olmak.
20Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü1ProfesörKulak burun boğaz alanında Doçentliğini
almış olmak.
21Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü1DoçentKardiyoloji alanında Doçentliğini almış
olmak.
22Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik Bölümü1Öğretim GörevlisiBeslenme Diyetetik alanında lisans ve tezli yüksek lisansını tamamlamış ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. En az 1 yarıyıl
üniversitede ilgili alanda akademik kadroda çalışmış olmak.
23Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Pr.1Dr. Öğretim ÜyesiTıp doktoru olmak.Uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında
yapmış olmak.Reanimasyon konusunda tecrübeli olmak.
24Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Pr.1Dr. Öğretim ÜyesiKardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış
olmak.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir