Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Personel Alımları 285 0

İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel Alıyor

Paylaş:

✔ İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel Alıyor

İstanbul Kent Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru süresi ve yeri ile ilgili ayrıntılar:

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: YOK842304
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 01.04.2021
 • Son başvuru Tarihi: 15.04.2021
 • Eleman Sayısı: 82

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı),yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

İngilizce bölümlerde, Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge iletilmesi gerekmektedir. (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması) Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: İlanın yayımlandığı gün itibarı ile 15 günlük sürenin bitimidir.

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:

1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri,

5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri,

6) ALES Sonuç Belgesi, (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı) ALES’ten az 70 puan almış olmak,

7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (İngilizce bölümler için en az 80 puan Türkçe bölümler için en az 50 puan),

8) 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

10) Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge),

11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir),

14) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuru Takvimi

 • İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 01.04.2021
 • İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 15.04.2021
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 16.04.2021
 • Giriş Sınavı Tarihi : 19.04.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 20.04.2021

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr
Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-001714 adresinden ulaşabilirsiniz.

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

İLAN NUMARASIAKADEMİK BİRİMBÖLÜM/PROGRAMKADRO SAYISIKADRO UNVANIÖZEL ŞARTLAR
1Sanat ve Tasarım FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)2DoçentTurizm alanında Doçentliğini almış olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında ders vermiş olmak.
2Sanat ve Tasarım FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)1Dr. Öğretim ÜyesiTurizm, Gastronomi veya Gıda Mühendisliği alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.
3Sanat ve Tasarım FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)1Araştırma GörevlisiGastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4Sanat ve Tasarım FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları3Dr. Öğretim ÜyesiTurizm, Gastronomi veya Gıda Mühendisliği alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.
5Sanat ve Tasarım FakültesiKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı1ProfesörKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı veya Şehir ve Bölge Planlama alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
6Sanat ve Tasarım FakültesiKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı1DoçentKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı veya Şehir ve Bölge Planlama alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
7Sanat ve Tasarım FakültesiKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı3Dr. Öğretim ÜyesiKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü alanlarında Doktora yapmış olmak.
8Sanat ve Tasarım FakültesiKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı1Araştırma GörevlisiKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
9Sanat ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık1Profesörİç Mimarlık veya Mimarlık alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
10Sanat ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık1Doçentİç Mimarlık veya Mimarlık alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
11Sanat ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık3Dr. Öğretim Üyesiİç Mimarlık veya Mimarlık alanlarından birinden Doktora yapmış olmak.
12Sanat ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık1Araştırma Görevlisiİç Mimarlık veya Mimarlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
13Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim Tasarımı (İngilizce)1ProfesörGörsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanlardan birinden Doçentliğini almış olmak.
14Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim Tasarımı (İngilizce)1DoçentGörsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanlardan birinden Doçentliğini almış olmak.
15Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim Tasarımı (İngilizce)3Dr. Öğretim ÜyesiGörsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.
16Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim Tasarımı (İngilizce)1Araştırma GörevlisiGörsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
17Sanat ve Tasarım FakültesiDijital Oyun Tasarımı (İngilizce)1ProfesörDijital Oyun Tasarımı, Animasyon, Grafik Tasarımı, Endüstriyel Ürün Tasarımı alanlarının birinden Doçentliğini almış olmak.
18Sanat ve Tasarım FakültesiDijital Oyun Tasarımı (İngilizce)1DoçentDijital Oyun Tasarımı, Animasyon, Grafik Tasarımı, Endüstriyel Ürün Tasarımı alanlarının birinden Doçentliğini almış olmak.
19Sanat ve Tasarım FakültesiDijital Oyun Tasarımı (İngilizce)3Dr. Öğretim ÜyesiDijital Oyun Tasarımı, Animasyon, Grafik Tasarımı, Endüstriyel Ürün Tasarımı alanlarının birinden Doktora yapmış olmak.
20Sanat ve Tasarım FakültesiDijital Oyun Tasarımı (İngilizce)1Araştırma GörevlisiBilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Dijital Oyun Tasarımı bölümlerinden lisans mezunu olmak, Oyun Tasarımı, Oyun & Etkileşim Teknolojileri ve Bilgisayar Animasyonu & Oyun Teknolojileri programlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
21Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım (İngilizce)1ProfesörEndüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doçentliğini almış olmak.
22Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım (İngilizce)1DoçentEndüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doçentliğini almış olmak.
23Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım (İngilizce)3Dr. Öğretim ÜyesiEndüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora yapmış olmak.
24Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım (İngilizce)1Araştırma GörevlisiEndüstri Ürünleri Tasarımı lisans mezunu olmak, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
25İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiİşletme1Dr. Öğretim ÜyesiMuhasebe Finansman alanında yüksek lisans ve İşletme- Yönetim Organizasyon alanında Doktora yapmış olmak.
26Meslek YüksekokuluHukuk/ Adalet Prog.1Öğretim GörevlisiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans mezunu olmak ve Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
27İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiİşletme1Doçentİşletme – Yönetim ve Organizasyon alanında Doktorasını yapmış olmak, Yönetim ve Strateji Bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Lisans ve Yüksek Lisans programlarında ders veriyor olmak.
28Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD.1ProfesörOral Diagnoz veya Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
29Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD.1DoçentOral Diagnoz veya Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
30Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD.1Dr. Öğretim ÜyesiOral Diagnoz veya Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanlarından birinde Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
31Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Protetik Diş Tedavisi ABD.1ProfesörProtetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
32Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Protetik Diş Tedavisi ABD.1Dr. Öğretim ÜyesiProtetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
33Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Pedodonti ABD.1ProfesörPedodonti Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
34Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Endodonti ABD.2Dr. Öğretim ÜyesiEndodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
35Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Restoratif Diş Tedavisi ABD.2DoçentRestoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
36Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Restoratif Diş Tedavisi ABD.2Dr. Öğretim ÜyesiRestoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
37Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Periodontoloji ABD.2Dr. Öğretim ÜyesiPeriodontoloji Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
38Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma Terapisi1ProfesörOdyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarından birinde Doçentliğini almış olmak.
39Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma Terapisi1DoçentOdyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarından birinde Doçentliğini almış olmak.
40Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma Terapisi1Dr. Öğretim ÜyesiOdyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.
41Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce)4Dr. Öğretim ÜyesiHemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarında Doktora yapmış olmak.
42Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce)1Öğretim GörevlisiHemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik ana bilim dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
43Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik (İngilizce)1ProfesörEbelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak.
44Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik (İngilizce)1DoçentEbelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak.
45Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik (İngilizce)3Dr. Öğretim ÜyesiEbelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
46Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik (İngilizce)1Öğretim GörevlisiEbelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
47Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik1Öğretim GörevlisiEbelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
48Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)1ProfesörFizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
49Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)1DoçentFizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
50Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)3Dr. Öğretim ÜyesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.
51Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)1Öğretim GörevlisiFizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
52Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon1ProfesörKardiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.
53Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik (İngilizce)1ProfesörBeslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış olmak.
54Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik (İngilizce)1DoçentBeslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış olmak.
55Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik (İngilizce)3Dr. Öğretim ÜyesiBeslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.
56Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik(İngilizce)1Öğretim GörevlisiBeslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir