Reklam Alanı
Reklam Alanı
Mevzuat 201 0

12.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede

Paylaş:

✔ 12.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3637)

–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespit ve Tahsili ile Yüklenme ve Kefalet Senedinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

–– Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/2/2021 Tarihli ve 10046 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2018/26121 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir