Reklam Alanı
Reklam Alanı
Mevzuat 135 0

17.06.2021 Tarihli Resmi Gazetede

Paylaş:

✔ 17.06.2021 Tarihli Resmi Gazetede

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dicle Üniversitesi

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/3/2021 Tarihli ve E: 2018/127, K: 2021/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2016/2377 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2019/13365 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir