Reklam Alanı
Reklam Alanı
Mevzuat 228 0

23.01.2021 Tarihli Resmi Gazetede

Paylaş:

✔ 23.01.2021 Tarihli Resmi Gazetede

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3432)

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

— Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/54)

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

— Danıştay Üyeliğine, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Hümeyra ERGİN ERCAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/55)

— Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında Karar (No: 336)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 2021/331 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 2021/332 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

–– Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/1)

–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/2)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/01/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-23 ve 24 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 9995 Sayılı Kararı

KARARLAR

–– Biyogüvenlik Kararı (Karar: 4)
–– Biyogüvenlik Kararı (Karar: 5)
–– Biyogüvenlik Kararı (Karar: 6)
–– Biyogüvenlik Kararı (Karar: 7)
–– Biyogüvenlik Kararı (Karar: 8)
–– Biyogüvenlik Kararı (Karar: 9)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir