Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 165 0

13 Adet Taşınmaz İhale Usulü Satılacaktır

Paylaş:

✔ 13 Adet Taşınmaz İhale Usulü Satılacaktır

Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından İzmir’in Torbalı, Bucak ve Konak ilçelerinde ilandaki TABLO – A ve TABLO – B de belirtilen taşınmazlar ihale usulüyle satışı yapılacak.

Satış ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Daha fazla detaylı bilgi:

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01345632
  • Şehir: İZMİR
  • İlçe: Bayraklı
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.04.2021 – saat: 09:15
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: İzmir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı’ndan 8 adet arsa 4 adet mesken 1 adet iş yeri ihale usulü satışa çıkarılmıştır
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki  binasının giriş katında  bulunan ihale salonunda

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 (Milli Emlak Daire Başkanlığı)

TAŞINMAZ İHALE İLANI

TABLO-A

NoTaşınmaz Noİli İlçesiMahallesiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine Payı  (m²)Cinsiİmar Durumuİhale UsulüTahmini Satış Bedeli (TL)Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale Saati
135270106748İzmirTorbalıSubaşı237514.780,77TamArsaSanayi AlanıAçık Teklif5.913.000,00591.300,0020.04.202109:15
235030100281İzmirBuca Dumlupınar 80237487,00TamArsaAyrık Nizam 4 kat Konut AlanıAçık Teklif1.461.000,00146.100,0020.04.202109:45
335030100330İzmirBuca Dumlupınar 80818161,00TamArsaBitişik  Nizam 2 kat Konut Alanı ve kısmen Yaya Yolu Açık Teklif322.000,0032.200,0020.04.202110:00
435030100094İzmirBuca Dumlupınar 813012.468,001007 / 2400ArsaAyrık Nizam 4 kat Konut AlanıAçık Teklif4.350.000,00435.000,0020.04.202110:15
535030107167İzmirBuca Dumlupınar 830121.664,74163197 / 166474ArsaSosyal Kültürel Tesis AlanıAçık Teklif4.080.000,00408.000,0020.04.202110:30
635030107169İzmirBuca Dumlupınar 756861.878,6692084 / 93933ArsaAyrık Nizam 4 kat Konut AlanıAçık Teklif5.526.000,00552.600,0020.04.202110:45
735030107593İzmirBuca Kocatepe388923217,00TamArsaSosyal Kültürel Tesis AlanıAçık Teklif760.000,0076.000,0020.04.202111:00
835030103095İzmirBuca Tınaztepe75201619,00TamArsaTicaret Alanı ve kısmen Taşıt YoluAçık Teklif3.405.000,00340.500,0020.04.202111:15

TABLO B

Sıra NoTaşınmaz Numarasıİli İlçesiMahallesiAdaParsel CinsiKatBağ. Böl. NoArsa Payı / PaydasıHisse OranıTahmini Satış Bedeli (TL)Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale Saati
935080102281İzmirKonak2. Sultaniye215Mesken111338/36150Açık Teklif310.000,0031.000,0020.04.202111:30
1035080102293İzmirKonak2. Sultaniye215Mesken121338/36150Açık Teklif215.000,0021.500,0020.04.202111:45
1135080102283İzmirKonak2. Sultaniye215Mesken8221338/36150Açık Teklif225.000,0022.500,0020.04.202112:00
1235080102294İzmirKonak2. Sultaniye215Mesken8231338/36150Açık Teklif215.000,0021.500,0020.04.202112:15
1335080102920İzmirKonak2. Süleymaniye1684İş YeriZemin1324/168Açık Teklif491.150,0049.115,0020.04.202112:30

1- Yukarıdaki TABLO A ve TABLO B de belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki  binasının giriş katında  bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.

2- Satış ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. 

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir.

4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.

Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6- TABLO B’de yer alan ve ihale ilan metninin 10,11 ve 12. sırasında yer alan 2,22 ve 23 nolu bağımsız bölümler natamam (inşaat halinde) olup, mevcut durumuyla satılacaktır. Bu daireler hakkında Konak Emlak Müdürlüğünden bilgi alınabilir. 

7-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. 

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 404 0181

 İLAN OLUNUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir