Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 246 0

320 m² Yüzölçümlü Arsanın Satışı Yapılacaktır….

Paylaş:

320 m² Yüzölçümlü Arsanın Satışı Yapılacaktır….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış
,

1. İdarenin:

 • Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80 Burhaniye/BALIKESİR
 • Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006
 • E-posta : [email protected]

2. İhalenin Konusu : Taşınmaz Satış İhalesi

3. İhalenin:

 • Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
 • Tarihi ve saati: 21.04.2020 salı günü saat 10:00’ da yapılacaktır.

MAHALLE
MEVKİİ

Ada No.

Parsel No.

CİNSİ

Zemin Yüzölçümü

% 3 Geçici Teminat

Muhammen Bedeli
Burhaniye Çoruk Mahallesi Çiftlik Mevkii
322

3

Arsa

320,65 m²

10.800,00 TL

360.000,00 TL

4-) Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait 1 adet arsa vasıflı taşınmazın, Belediyemiz Meclisinin 07.10.2019 tarih ve 2019/303 sayılı kararına istinaden Belediye Encümeninin 31.03.2020 tarih ve 2020/291 sayılı kararı doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhalesi; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 21.04.2020 salı günü saat 10:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5-) İhale ile ilgili şartname hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 21.04.2020 salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6-) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

 • İhaleye katılım için dilekçe,
 • Kanuni İkametgah Belgesi,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge (nakit, banka teminat mektubu),
 • Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
 • Vekaleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekaletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için;

 • Tebligat için adres beyanı,
 • Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekaletname,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

İhale şartnameleri Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir