Afyonkarahisar Merkezde Maden (kum-çakıl) Ocağı İhale Edilecektir

✔ Afyonkarahisar Merkezde Maden (kum-çakıl) Ocağı İhale Edilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Değirmendere Köyü sınırları içerisinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 9,99 hektar alana sahip alanı I (a) Grubu Maden (Kum Çakıl) Ocağı olarak, 3213 Sayılı Maden Kanunun 1-a Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihalesi,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.02.2020 — saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi – İl Encümeni Toplantı Salonu,
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü: Satış,

1- İlimiz Merkez İlçesi, Değirmendere Köyü sınırları içerisinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 9,99 hektar alana sahip alanı I (a) Grubu Maden (Kum Çakıl) Ocağı olarak, 3213 Sayılı Maden Kanunun 1-a Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleleri yapılacak olan yerin şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

4- İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için;

A) GERÇEK KİŞİLERİN;

 • a) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,
 • b) İl Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda belirtilen tutarlarda geçici teminat, (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Öze İdare Hesabına yatırılacak)
 • c) Söz konusu yerin ve ihale dosyasının (Şartnamesinin) tamamının yerinde gidilip görüldüğüne dair belge,
 • d) 2020 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,
 • e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 • f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

B) TÜZEL KİŞİLERİN;

 • a) Gerçek Kişilerden istenen (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
 • b) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
 • c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2020 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,
 • d) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
 • e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

5- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları,

6- Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

SAHANIN KOORDİNAT VE MUHAMMEN BEDELİ

123456
Y307213307300306927306876306944307029
X427846842783234277802427805342781604278208

İhale Edilecek Alanın Derinliği : 1,5 metre

Malzeme Miktarı: 36.945,00 m²

Ruhsat İhalesi Bedeli (Kdv Hariç) : 72.689,64 TL

Geçici Teminatı: 2.181,00TL

Ruhsat Talep Harcı: 15.526,00 TL

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok