Afyonkarahisar Merkezde Maden (kum-çakıl) Ocağı İhale Edilecektir

✔ Afyonkarahisar Merkezde Maden (kum-çakıl) Ocağı İhale Edilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Değirmendere Köyü sınırları içerisinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 9,99 hektar alana sahip alanı I (a) Grubu Maden (Kum Çakıl) Ocağı olarak, 3213 Sayılı Maden Kanunun 1-a Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihalesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.02.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi – İl Encümeni Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Satış,

1- İlimiz Merkez İlçesi, Değirmendere Köyü sınırları içerisinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 9,99 hektar alana sahip alanı I (a) Grubu Maden (Kum Çakıl) Ocağı olarak, 3213 Sayılı Maden Kanunun 1-a Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleleri yapılacak olan yerin şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

4- İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için;

A) GERÇEK KİŞİLERİN;

a) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,

b) İl Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda belirtilen tutarlarda geçici teminat, (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Öze İdare Hesabına yatırılacak)

c) Söz konusu yerin ve ihale dosyasının (Şartnamesinin) tamamının yerinde gidilip görüldüğüne dair belge,

d) 2020 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

B) TÜZEL KİŞİLERİN;

a) Gerçek Kişilerden istenen (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

b) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2020 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,

d) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

5- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları,

6- Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

SAHANIN KOORDİNAT VE MUHAMMEN BEDELİ

123456
Y307213307300306927306876306944307029
X427846842783234277802427805342781604278208

İhale Edilecek Alanın Derinliği : 1,5 metre

Malzeme Miktarı: 36.945,00 m²

Ruhsat İhalesi Bedeli (Kdv Hariç) : 72.689,64 TL

Geçici Teminatı: 2.181,00TL

Ruhsat Talep Harcı: 15.526,00 TL

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok