Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 279 0

Anamur Belediyesi’ne Ait 487 m² Tarla Satışı Yapılacaktır…

Paylaş:

Mersin/Anamur Belediyesi’ne Ait 487 m² Tarla Satışı Yapılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Mersin/Anamur Belediyesine ait, Nasrettin Mahallesi 104 ada 5 parsel üzerinde bulunan 487,96m² tarla satışı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Mersin/Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1. Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait, Nasrettin Mahallesi 104 ada 5 parsel üzerinde bulunan 487,96m² tarla satışa çıkarılmıştır.

Satışı yapılacak olan tarlanın ihalesi 14.04.2020 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacaktır.

2. Satışı yapılacak olan tarlanın ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi c) bendi gereğince Açık teklif Usulü ile yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servis adresinden 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir ve 30,00 TL. (Otuztürklirası) karşılığında temin edilebilir.

4. İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

A) Şirketlerden:

 • İmza sirküleri (noterden),
 • Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (ihale yılına ait olacaktır),
 • Geçici teminat belgesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekaletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,
 • İhaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “borcu yoktur” yazısı,
 • Vergi dairesinden alınmış “vergi borcu yoktur” yazısı
 • SGK ‘dan borcu olmadığına dair belge,B) Şahıslardan:

 • İmza sirküleri (noterden),
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İkametgah Belgesi,
 • Geçici Teminat belgesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekaletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,
 • İhaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları ” borcu yoktur” yazısı,
 • Vergi dairesinden alınmış “vergi borcu yoktur” yazısı,

5. Satışı yapılacak olan tarlanın muhammen bedeli 220.000,00 TL.
(İkiyüzyirmibintürklirası)
,

6. Geçici teminat bedeli muhammen bedelin %3’ü oranındaki 6.600,00 TL.(Altıbinaltıyüztürklirası),


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir