Antalya Büyükşehir Belediyesi 79 Adet Dükkanı Açık İhale Usulü İle Satıyor

✔ Antalya Büyükşehir Belediyesi 79 Adet Dükkanı Açık İhale Usulü İle Satıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İlçesi Güneş Mahallesinde bulunan 79 adet dükkanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satacak. 

İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 29-90 ve 31 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde Kepez İlçesi Güneş Mahallesinde bulunan dükkan ve işyerleri
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 29.01.2020 — 12:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
✔ Antalya Büyükşehir Belediyesinden

1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde Kepez İlçesi Güneş Mahallesinde bulunan aşağıda belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;


Mahalle
Ada/
Parsel

Arsa
payı
Blok-
Bağımsız bölüm
CinsiTahmini
bedeli
(TL)

Güneş
25505/9
67/400000

B1-1
Asma katlı dükkan1.368.000
Güneş25505/967/400000B1-2Asma katlı dükkan1.188.000
Güneş25505/967/400000B1-3Asma katlı dükkan1.188.000
Güneş25505/967/400000B1-4Asma katlı dükkan1.368.000
Güneş25505/967/400000B1-5Asma katlı dükkan1.052.000
Güneş25505/967/400000B1-6Asma katlı dükkan792.000
Güneş25505/967/400000B1-7Asma katlı dükkan792.000
Güneş25505/967/400000B1-8Asma katlı dükkan1.188.000
Güneş25505/967/400000B2-1Asma katlı dükkan751.000
Güneş25505/967/400000B2-2Asma katlı dükkan688.000
Güneş25505/967/400000B2-3Asma katlı dükkan688.000
Güneş25505/967/400000B2-4Asma katlı dükkan863.000
Güneş25505/967/400000B2-5Asma katlı dükkan751.000
Güneş25505/967/400000B2-6Asma katlı dükkan701.000
Güneş25505/967/400000B2-7Asma katlı dükkan701.000
Güneş25505/967/400000B2-8Asma katlı dükkan875.000
Güneş25505/968/400000B3-1Asma katlı dükkan875.000
Güneş25505/968/400000B3-2Asma katlı dükkan706.000
Güneş25505/968/400000B3-3Asma katlı dükkan706.000
Güneş25505/968/400000B3-4Asma katlı dükkan758.000
Güneş25505/972/400000B4-1Asma katlı dükkan854.000
Güneş25505/972/400000B4-2Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B4-3Asma katlı dükkan
711.000
Güneş25505/972/400000B4-4Asma katlı dükkan
711.000
Güneş25505/972/400000B4-5Asma katlı dükkan765.000
Güneş25505/972/400000B4-6Asma katlı dükkan854.000
Güneş25505/972/400000B4-7Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B4-8Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B4-9Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B4-10Asma katlı dükkan765.000
Güneş25505/972/400000B5-1Asma katlı dükkan854.000
Güneş25505/972/400000B5-2Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B5-3Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B5-4Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B5-5Asma katlı dükkan765.000
Güneş25505/972/400000B5-6Asma katlı dükkan854.000
Güneş25505/972/400000B5-7Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B5-8Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B5-9Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B5-10Asma katlı dükkan765.000
Güneş25505/972/400000B6-1Asma katlı dükkan854.000
Güneş25505/972/400000B6-2Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B6-3Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B6-4Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B6-5Asma katlı dükkan765.000
Güneş25505/972/400000B6-6Asma katlı dükkan854.000
Güneş25505/972/400000B6-7Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B6-8Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B6-9Asma katlı dükkan711.000
Güneş25505/972/400000B6-10Asma katlı dükkan765.000
Güneş25505/936/400000C-1Asma katlı dükkan488.000
Güneş25505/936/400000C-2Asma katlı dükkan391.000
Güneş25505/936/400000C-3Asma katlı dükkan391.000
Güneş25505/936/400000C-4Asma katlı dükkan391.000
Güneş25505/936/400000C-5Asma katlı dükkan391.000
Güneş25505/936/400000C-6Asma katlı dükkan391.000
Güneş25505/936/400000C-7Asma katlı dükkan391.000
Güneş25505/936/400000C-8Asma katlı dükkan391.000
Güneş25505/936/400000C-9Asma katlı dükkan391.000
Güneş25505/936/400000C-10Asma katlı dükkan438.000
Güneş25505/936/400000C-11Asma katlı dükkan488.000
Güneş25505/936/400000C-12Asma katlı dükkan411.000
Güneş25505/936/400000C-13Asma katlı dükkan411.000
Güneş25505/936/400000C-14Asma katlı dükkan411.000
Güneş25505/936/400000C-15Asma katlı dükkan411.000
Güneş25505/936/400000C-16Asma katlı dükkan411.000
Güneş25505/936/400000C-17Asma katlı dükkan411.000
Güneş25505/936/400000C-18Asma katlı dükkan411.000
Güneş25505/936/400000C-19Asma katlı dükkan411.000
Güneş25505/936/400000C-20Asma katlı dükkan438.000
Güneş25505/936/400000E-1Dükkan416.000
Güneş25505/936/400000E-2Dükkan386.000
Güneş25505/936/400000E-3Dükkan324.000
Güneş25505/936/400000E-4Dükkan443.000
Güneş25505/936/400000E-5Dükkan402.000
Güneş25505/936/400000E-6Dükkan402.000
Güneş25505/936/400000E-7Dükkan443.000
Güneş25505/9256/400000E-8İş yeri954.000
Güneş25505/950/400000A1-88Dükkan300.000

2- Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgahı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok