Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 302 0

Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü Mesken İhale Yoluyla Mesken Satışı Yapıyor…

Paylaş:

Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü Mesken İhale Yoluyla Mesken Satışı Yapıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Kuruçeşme Mahallesi 205/41 Sokak No: 1 Kat: 3 Daire: 6 Buca/İZMİR posta adresinde ve İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 42681 Ada, 4 parselde kayıtlı, 3. (Son) Kat, 6 Bağımsız Bölüm no’lu mesken,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 29.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü, Fahrettin Altay Mahallesi 65/20 Sokak No: 2 Kat: 1 Karabağlar/İZMİR
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,

Gayrimenkulün Özellikleri; Satışı yapılacak gayrimenkul, Kuruçeşme Mahallesi 205/41 Sokak No: 1 Kat: 3 Daire: 6 Buca/İZMİR posta adresinde ve İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 42681 ada, 4 parselde kayıtlı, 3. (Son) Kat, 6 Bağımsız Bölüm no’lu mesken niteliğindedir.

Satış Tarihi, Yeri ve Saati; Satış (Açık Artırma) 29.04.2020 tarihinde, Çarşamba günü, saat: 14.30’da Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü, Fahrettin Altay Mahallesi 65/20 Sokak No: 2 Kat: 1 Karabağlar/İZMİR adresinde , Balçova Vergi Dairesi Müdürü odasında yapılacak olup, satış süresi 10 dakika’dır.

Gayrimenkulün Rayiç Değeri; 250.000.-TLKDV Oranı; %1’dir.

Satış Şartları;

1- Gayrimenkul, 250.000.- TL olarak takdir edilen rayiç değer üzerinden açık artırmaya çıkarılacak olup, alınacak teminat tutarı 18.750.-TL. nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla 18.750.-TL.’lık Banka Teminat Mektubu alınacaktır.

2- Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine Açık Artırma (İhale) günü saat 14.15’e kadar yatırarak, teminatlarının verildiğine ilişkin ( Vergi Dairesi Alındısı veya Menkul Kıymetler Alındısı) belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3- Satışa konu gayrimenkul Katma Değer Vergisine tabi olup, KDV oranı %1’ dir. Satış kararının Damga Vergisi, Tapu Harcı, tellaliye ücreti ve diğer satış giderleri alıcı tarafından ödenecektir.

4- Gayrimenkul açık artırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul malın satışında artırma bedeli, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 06.05.2020 tarihinde, çarşamba günü, saat: 14.30’da Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğünde tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya talep edilmesi halinde Satış Komisyonu tarafından verilecek mühlet içerisinde peşin ödemezse, ihale feshedilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonu’nca derhal 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alacaklılara herhangi bir tebligat yapılmaz.

Yalnız ilan ile iktifa olunur. Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini ödemeyen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve faizin teminatttan mahsubu yapıldıktan sonra kalan tutar 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

6- Gayrimenkul satış şartnamesi Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden temin edilebilir. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

7- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir