Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğünden 1.000 m² Zeytinlik Alanı Satış İhalesi

✔ Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğünden 1.000 m² Zeytinlik Alanı Satış İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.02.2020 — saat: 11:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bayındır Vergi Dairesi Müdürü odasında,
  • İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğünden

1. GAYRİMENKUL:

Çıplak Mahallesi, Mersinlidere Mevkii, Bayındır/İZMİR adresinde ve Bayındır Tapu Müdürlüğünün 1780 parselinde kayıtlı olup tam hisseli 1.000,00 m² yüzölçümlü zeytinlik durumundadır. Söz konusu parselde dikili tarım yapılmakta olup, dikili tarım arazisi kapsamındadır.

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne göre bölünemez büyüklüktedir. İlgili parselde ifraz işlemi yapılmaksızın satış işleminin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Satış (Açık Artırma) 18.02.2020 tarihinde Salı günü saat: 11:30’de Bayındır Vergi Dairesi Müdürü odasında yapılacak olup satış süresi 15 (onbeş) dakikadır.

Gayrimenkul 22.000,00.-TL olarak takdir edilen rayiç değer üzerinden açık artırmaya çıkarılacak olup, alınacak teminat tutarı 1.650,00.- TL nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla 1.650,00.-TL banka teminat mektubu alınacaktır.

MÜŞTEREK HÜKÜMLER:

Gayrimenkullere ait şartnameler Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğü Kovuşturma Bölümü Satış Servisinden temin edilebilir.

1- Teminatın yatırılacağı tarih ve saati ile yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği: Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine Açık Arttırma (ihale) saatinden en geç 5 dakika önce vereceklerdir.

Teminatların verildiğine ilişkin olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları alındı (Vergi Dairesi Alındısı – Menkul Kıymetler Alındısı) belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

2- Gayrimenkul açık arttırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan rayiç bedelin %75’ni bulmadığı veya amme alacağının rüçhanı olan alacaklardan fazla çıkmadığı veya masrafları karşılamadığı taktirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 25.02.2020 Salı Günü Gayrimenkul saat 11.30’da Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğünde tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.

3- Satış kararının KDV, Damga Vergisi, Tapu Harcı, Tellaliye Ücreti ve diğer satış gideri alıcı tarafından ödenecektir.

4- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse, ihale bedelini derhal veya talep edilmesi halinde satış komisyonunca verilecek mühlet içerisinde ödemezse; ihale fesh edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca derhal 7 gün mühletle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alacaklılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilan ile iktifa olur.


Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini ödemeyen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur.

5- İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydına adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır.

6- İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş ve tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok