Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 236 0

Belediye İş Yerlerini İhale Usulüyle Satacaktır…

Paylaş:

Belediye İş Yerlerini İhale Usulüyle Satacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 14 adet iş yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 22.04.2020 — saat: 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 21.04.2020 — Saat: 12:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat: 1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzuru,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

Sıra NoİlçeMahalleAdaParselKatBağımsız BölümAlan (m²)NitelikMuhammen Bedel
( TL )
Geçici Teminat Bedeli
( TL )
İhale Tarihiİhale Saati
1İzmitGündoğdu555112030,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:00
2İzmitGündoğdu555112130,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:03
3İzmitGündoğdu555112230,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:06
4İzmitGündoğdu555112330,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:09
5İzmitGündoğdu555123730,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:12
6İzmitGündoğdu555123830,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:15
7İzmitGündoğdu555123930,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:18
8İzmitGündoğdu555124130,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:21
9İzmitGündoğdu555124230,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:24
10İzmitGündoğdu555124330,00İşyeri30.000,00900,0022.04.202010:27
11İzmitGündoğdu5021Zemin1630,00İşyeri55.000,001.650,0022.04.202010:30
12KörfezHereke198112927,00İşyeri23.000,00690,0022.04.202010:33
13KörfezHereke198113127,00İşyeri23.000,00690,0022.04.202010:36
14KörfezHereke198113225,00İşyeri23.000,00690,0022.04.202010:39

Yukarıda bilgileri verilen işyeri nitelikli taşınmazların Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat: 1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler :

GERÇEK KİŞİLERDEN :

 • Kanuni ikametgâah ve nüfus cüzdanı sureti,
 • Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 • Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),
 • İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine 200,00 TL. yatırılarak temin edilecektir),
 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN :

 • Tebligat için adres beyanı,
 • Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 • Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),
 • İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine 200,00 TL. yatırılarak temin edilecektir),
 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir