Bergama Belediyesine Ait Muhtelif Taşınmazlar Kiraya Verilecek ve Satılacaktır

✔ Bergama Belediyesine Ait Muhtelif Taşınmazlar Kiraya Verilecek ve Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 10:10
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bergama Belediyesi Encümen Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Bergama Belediyesinden

1- Mülkiyeti Bergama Belediyesine ait İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan 18 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü kiralama ihalesi ve 1 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleler Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda, İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İhalelerin muhammen bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-30.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-31.png

4- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

5- İhaleye katılacakların geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırmaları ve buradan alacakları geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belgelerini Encümen Başkanlığına ibrazları şarttır.

6- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok