Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 239 0

Beypazarı Belediyesine Ait 5 Adet Arsa Satışa Sunulmuştur…

Paylaş:

Ankara/Beypazarı Belediyesine Ait 5 Adet Arsa Satışa Sunulmuştur…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara/Beypazarı Belediyesine ait adres, ada ve parselleri belirtilen 5 (Beş) adet arsa satışa sunulmuştur
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 20.04.2020 — saat:14:02
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE ODASI
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,

Mülkiyeti Ankara/Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adres, ada ve parselleri belirtilen 5 (Beş) adet arsanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dahilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 20.04.2020 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.

ADRESİ / MUHAMMEN BEDELİ /(m²/TL) /G.TEMİNAT (%3) /SAATİ

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

 • Ayvaşık Mah. 155010 Ada 1 Parsel /(10.776,73 m²) /Arsa m² 90,00-TL/ 969.905,70-TL/ 29.098,00-TL / 14:02
 • Ayvaşık Mah. 155013 Ada 1 Parsel / (15.400,33 m²) /Arsa m² 90,00-TL/ 1.386.029,70-TL/ 41.581,00-TL/ 14:04
 • Ayvaşık Mah. 155013 Ada 3 Parsel /( 1.999,87 m²) /Arsa m² 90,00-TL /179.988,30-TL /5.400,00-TL /14:06
 • Ayvaşık Mah. 155014 Ada 1 Parsel /(18.611,05 m²) /Arsa m² 90,00-TL/ 1.674.994,50-TL/ 50.250,00-TL/ 14:08
 • Ayvaşık Mah. 155018 Ada 3 Parsel /( 2.089,00 m²) /Arsa m² 90,00-TL/ 188.010,00-TL /5.641,00-TL /14:10

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 • İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgahı,
 • İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),
 • İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,
 • İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname,
 • Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,
 • Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler
 • Şartname bedeli 100,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname, Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

Beypazarı Belediyes İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir