Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 294 0

Beyşehir Belediyesine Ait 8 Adet Daire Satılacaktır…

Paylaş:

Konya/Beyşehir Belediyesine Ait 8 Adet Daire Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adres : Konya/Beyşehir Devlet Hastanesi Belediye Encümen Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

Mülkiyeti Konya/Beyşehir Belediyesine ait, aşağıda nitelikleri, bilgileri yazılı (8) adet Mesken 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra NoMahallesiMevkiiAda NoParsel NoYüzöl- çümü (m²)CinsiBulun- duğu KatBlok NoBağ. Böl. NoArsa PayıOda SayısıMuhammen Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)
1Yeni MahalleBeypark10596714636.76MeskenZeminA1/1.13/7503+1280,000.008,400.00
2Yeni MahalleBeypark10596714636.76MeskenİkinciA1/1.53/7503+1320,000.009,600.00
3Yeni MahalleBeypark10596714636.76MeskenZeminA6/1.14/7504+1360,000.0010,800.00
4Yeni MahalleBeypark10596714636.76MeskenDördüncüA6/1.94/7504+1420,000.0012,600.00
5Yeni MahalleBeypark10596714636.76MeskenİkinciB5/1.34/7504+1410,000.0012,300.00
6Yeni MahalleBeypark10596714636.76MeskenDördüncüB5/1.74/7504+1420,000.0012,600.00
7Yeni MahalleBeypark10596714636.76MeskenBeşinciB5/1.104/7504+1410,000.0012,300.00
8Yeni MahalleBeypark10596714636.76MeskenİkinciB6/1.62/7502+1200,000.006,000.00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Yeni Mahalledeki Mesken satış ihalesi 09.04.2020 tarihinde Perşembe günü belediye encümen salonunda saat 10.00 da yapılacaktır.

2- İhaleye Katılabilmek için;

2.1- İsteklilerin gerçek kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;

  • Tebligat için Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

2.2- İsteklilerin Tüzel kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;

  • Tebligat İçin Adres Beyanı,
  • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),
  • Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2.3- İhaleye Katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığını dair belge,

2.4- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

2.5- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine veya Vakıflar Bankasındaki TR 680001500158007292289841 nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ. K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

3- İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri en geç 09.04.2020 Perşembe günü saat 9.00′ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

4- İstenilen belgeleri idareye teslim etmeyen istekliler ihaleye katılamazlar.

5- Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Konya/Beyşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 500.- (Beş Yüz Türk Lirası) Bedel karşılığında satın alınabilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir