Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 246 0

Vergi Dairesi Dükkan Satış İhalesi Yapıyor…

Paylaş:

Bornova Vergi Dairesi’nden 2 Adet Dükkanın Satışı…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Taşınmaz İzmir ili, Bornova ilçesi, Egemenlik mahallesi 22841 ada, 2 parsel olup Egemenlik mahallesi, 6121 Sokak, Merkez Çarşısı Apartmanı No: 1 Kat: 7, 703 ve 714 dış kapı posta adresinde 2 adet dükkan vasıflı taşınmazdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi.
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış.
İhale Türü : Satış,

1) Satışa çıkarılan gayrimenkullerin bulunduğu mahalle, sokak ve kapı No : İzmir İli Bornova İlçesi Egemenlik Mahallesi 6121 Sokak No: 1/703-714 Bornova/İZMİR

2) Satışa çıkarılan gayrimenkullerin durumu ve vasıfları ; Taşınmaz İzmir ili, Bornova ilçesi, Egemenlik mahallesi 22841 ada, 2 parsel olup Egemenlik mahallesi, 6121 Sokak, Merkez Çarşısı Apt. No: 1 Kat:7, 703 ve 714 dış kapı posta adresinde 2 adet dükkan vasıflı taşınmazdır. (Konum bilgisi resmi evraklar üzerinden tespit edilememiştir)

Taşınmaza ulaşım 6121 sokaktan gerçekleşmektedir. Yakın çevresinde benzer özelliklere sahip 5-6 katlı binalar yer almaktadır.

İş merkezi özelliğinde yapıların bulunduğu bölgede ağırlıklı olarak ayakkabı atölye ve imalathaneleri bulunmaktadır.

Bölge Bornova Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup her türlü altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

3) Gayrimenkullerin arttırılmasına esas olan biçilmiş rayiç değeri :

  • 511 nolu bağımsız bölüm için : 80.000,00.-TL
  • 522 nolu bağımsız bölüm için : 45.000,00.-TL

4) Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı:

Gayrimenkullerin takdir edilen değerinin %7,5’i nispetinde olan;

  • 511 nolu bağımsız bölüm için : 6.000,00.-TL,
  • 522 nolu bağımsız bölüm için : 3.375,00.-TL

nakit para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir”.

5) İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat : Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğünde 14.04.2020 Salı 10.30 – 11.00 arasında yapılacaktır.

6) Gayrimenkul Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği veya görülebileceği:

  • Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi

7) Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesinin nereye, hangi tarih ve saate kadar ibraz edileceği :

  • Satış saatinden yarım saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına,

8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkullere biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırma 7 gün daha uzatılarak 21.04.2020 Salı günü aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı;

9) Hangi masrafların alıcıya ait olacağı : İhale sonucu satışın gerçekleşmesi durumunda Tapu harcı, KDV ve Damga Vergisi alıcı tarafından ödeneceği,

10) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,

11) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir