Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 240 0

Burhaniye Belediyesi 3 Adet Taşınmazını Satıyor…

Paylaş:

Burhaniye Belediyesi 3 Adet Taşınmazını Satıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

İdarenin:

 • Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80 Burhaniye/BALIKESİR
 • Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006
 • E-posta : [email protected]
 • İhalenin Konusu : Taşınmaz Satış İhalesi,
 • İhalenin Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
 • İhalenin Tarihi ve saati: 07.04.2020 Salı Günü saat 10:00’da başlayacaktır.

Sıra No

MAHALLE
MEVKİİ

Ada No.

Parsel No.

CİNSİ

Zemin Yüzölçümü

% 3 Geçici Teminat

Muhammen Bedeli

1
Burhaniye Pelitköy Mah. Ilıca Mevkii
484

4

Arsa

341,99 m²

10.260,00 TL

342.000,00 TL

2
Burhaniye Taylıeli Mahallesi
175

3

Arsa

245,00 m²

8.550,00 TL

285.000,00 TL

3

Havran Büyükdere


2226

Zeytinlik

8.527,00 m²

3.210,00 TL

107.000,00 TL

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK ZEYTİNLİK VE ARSALAR

1-) Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait 3 adet taşınmazların, 07.10.2019 tarih ve 2019/303 ve yine 05.12.2019 tarih ve 2019/362 sayılı kararları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 07.04.2020 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

2-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 07.04.2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

3-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

4-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

5-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

 • İhaleye katılım için dilekçe,
 • Kanuni İkametgah Belgesi,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge (Nakit, Banka teminat mektubu),
 • Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
 • Vekaleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekaletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca;

 • Tebligat için adresi beyanı,
 • Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekaletname,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

6-) İhale şartnameleri Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir