Burhaniye Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır

✔ Burhaniye Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Arsa, zeytinlik ve daire nitelikli taşınmazlar,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Burhaniye Belediyesinden

İdarenin Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80 Burhaniye / BALIKESİR

Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006

E-posta : [email protected]

İhalenin Konusu : Taşınmaz Satış İhalesi,

İhalenin Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,

İhalenin Tarihi ve saati: 11.02.2020 Salı Günü saat 10:00’da başlayacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-32.png

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet taşınmazların, Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 2014/284, 05.04.2018 tarih 2018/103, 07.10.2019 tarih ve 2019/303 ve yine 05.12.2019 tarih ve 2019/362 sayılı kararları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 11/02/2020 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-) İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 11.02.2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6-) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

😎 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için:

a) İhaleye katılım için dilekçe,

b) Kanuni İkametgah Belgesi,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,

f) Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca:

a) Tebligat için adresi beyanı,

b) Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekaletname,

c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

9-) İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok