Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 302 0

Çankaya Emek’te 160 m² Mesken İhaleyle Satışa Sunulacak…

Paylaş:

Çankaya Emek’te 160 m² Mesken İhaleyle Satışa Sunulacak…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara İli Çankaya İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan 160 m² meskenin satış ihalesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 15:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda (Uzlaşma Salonu),
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,

1) Satışa çıkarılan gayrimenkul, Ankara İli Çankaya İlçesi Emek Mahallesi (7561 Ada 16 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm, 160.00 m² yüz ölçümlü Mesken vasfındadır) adresindedir.

2) Satışa çıkarılan gayrimenkul, Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 7561 Ada 16 Parselinde kayıtlı 160.00 m² yüz ölçümlü gayrimenkuldür (mesken). İmar durumu: 1.825,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan 76/B nolu Cesur Apartmanının 1. katında 4 nolu dairedir.

Bahse konu daire güney-batı cepheli, 3+1 yaklaşık 160.00 m² yüzölçümlü, 2 balkonlu merkezi sistem ısıtmalı, Daire kapısı çelik kapı, salon ve odalar laminant parke ıslak zeminler seramik doğramalar ahşap doğramadır.

Gayrimenkulün bulunduğu konum itibari ile Kırım caddesine cephelidir. Mevlana bulvarına (Konya yolu) 70 m. Bahriye Üçok caddesine 800 m. Beşevler kavşağına 1.400 m. Eskişehir yoluna 1.400 m. AŞTİ’ye 850 m. şehir merkezi Kızılay’a 3.200 m. mesafededir (kuş uçuşu).

3) Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere Satış Komisyonu’nca 550.000,00 TL.- (beşyüzellibinTL ) rayiç değer tespiti yapılmıştır.

4) Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden gayrimenkule rayiç değeri % 7.5 nispeti olan 41.250,00 TL teminat istenir. Teminat olarak para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilir.

5) Gayrimenkulün satışı, 19/03/2020 tarihinde saat 15.15’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda (Uzlaşma Salonu) yapılacaktır.

6) Gayrimenkullerin Satış Şartnameleri 734 008 6836 vergi numarası ile Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edilir.

7) Teminat, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine saat (12.00 )’ye kadar makbuz karşılığı yatırılarak, aynı saate kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu’na ibrazı gerekir.

8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak, gayrimenkul 26/03/2020 tarihinde aynı mahal ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğü İvedik Caddesi Bankacılar Sk. No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 344 59 40
Faks: 0312 315 65 23


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir