Çorum Belediyesi 18 Adet Arsasını Satışa Çıkardı

✔ Çorum Belediyesi 18 Adet Arsasını Satışa Çıkardı

Arsaların satış ihalesi, 29 Ocak 2020 tarihinde saat: 14.00’te Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif artırma usulü ile yapılacak.

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.01.2020 — 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonu
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Ayarık, Bahçelievler, Gülabibey ve Ulukavak Mahallelerinde aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

✔ Çorum Belediyesinden

MAH.CİNSİPAFTAADAPARSELTOPLAM m²TAH. BED.(TL)
AYARIKARSA11388601534,99300.000,00.-
AYARIKARSA11349212576,00300.000,00.-
AYARIKARSA11349213576,16300.000,00.-
BAHÇELİEVLERARSA20-L-3-A2651452335,32140.300,00.-
BAHÇELİEVLERARSA20-L-3-A2651453543,37227.800,00.-
GÜLABİBEYARSA19-K-3-D2377185687,99450.000,00.-
GÜLABİBEYARSA19-K-3-D238013686,53450.000,00.-
GÜLABİBEYARSA19-K-3-D26064791,29275.000,00.-
GÜLABİBEYARSA19-K-3-D26065783,85275.000,00.-
GÜLABİBEYARSA19-K-3-D26068600,31300.000,00.-
GÜLABİBEYARSA19-K-3-D26069655,91325.000,00.-
GÜLABİBEYARSA19-K-3-D260610547,45270.000,00.-
ULUKAVAKARSA20-K-1-A44676702,17440.000,00.-
ULUKAVAKARSA20-K-1-A313552
53
504,63
472,28
600.000,00.-
ULUKAVAKARSA20-K-1-A313750
51
408,35
361,26
470.000,00.-
ULUKAVAKARSA21-K-4-D3180142492,33300.000,00.-
ULUKAVAKARSA21-K-4-D322911079,36670.000,00.-
ULUKAVAKARSA21-K-4-D32296897,40555.000,00.-

Şartname: Şartname 50,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 29.01.2020 Çarşamba günü saat: 14.00’ da Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A- Kimlik fotokopisi,

B-Kanuni İkametgah Belgesi,

C- Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi,

D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A – B ve C)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

F) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri.

G – İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)

H- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz,

I – Geçici teminatlarını vermeleri,

İ – İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

J – İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.

K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge,

L- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok