Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 200 0

Çumra Belediyesine Ait 75.000 m² Tarla İhale İle Satılacaktır…

Paylaş:

Çumra Belediyesine Ait 75.000 m² Tarla İhale İle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45, maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Konya/Çumra Belediyesi İhale Komisyonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45, maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır,

Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir,

Konya/Çumra Belediyesine ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir,

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir,

Şartname Belediyenin tahsilat şefliğinden, 50.- (elli)TL. karşılığında temin edebilirler,

İhaleye girecekler ihale saatine yarım saat kalaya kadar:

a – Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,

b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Tahsilat Şefliğine vermeleri şarttır.

İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri [ parselsorgu,tkgm,gov,tr ] ve Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden öğrenilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir