Denizli’de Tarla ve Ham Toprak Satış İhalesi

✔ Denizli’de Tarla ve Ham Toprak Satış İhalesi

Tavas Milli Emlak Şefliği tarafından tarla ve ham toprak satış ihalesi düzenlenecek. 

Taşınmazların satış ihaleleri,  22 Ocak 2020 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Tavas Maliye Hizmet Binasının 2. katındaki Hazine Avukatı Odasında toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 22.01.2020 — 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Tavas Maliye Hizmet Binasının 2. katındaki Hazine Avukatı odasında  toplanacak  Komisyon  huzurunda,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Satış,
  • İmar Durumu: Plansız alandadır,
  • Fiili Durumları: boş,
  • Hazine Hisseleri: Tam,
✔ Tavas Milli Emlak Şefliğinden

1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 22.01.2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tablolarda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleler, Tavas Maliye Hizmet Binasının 2. katındaki Hazine Avukatı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katilabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2019 yılında alınmış İkametgah Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5- Hazinece satışı yapilan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrica, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenecek belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

8- Türkiye geneli ile Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

MahalleMevkiiCinsiPafta NoAda NoParsel No
ÇalıköyTarlaM21-C-19-A11715
ÇalıköyTarlaM21-C-19-D1254
ÇalıköyTarlaM21-C-19-A13210
ÇalıköyTarlaM21-C-19-B1311
AkyarHam Toprak11250
PınarlıkKızıldereTarla21236
PınarlıkKızıldereTarla21063
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok