Reklam Alanı
Reklam Alanı
Satış İhaleleri 118 0

Efeler Belediyesi’ne Ait Tarım Arazileri İhale Yoluyla Satılacaktır…

Paylaş:

Efeler Belediyesi’ne Ait Tarım Arazileri İhale Yoluyla Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 11:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Encümen toplantı salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

NOT: * Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.

1 – Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 – Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 18.03.2020 Çarşamba günü saat 11:05 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır.

İhale, Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No: 5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 – İhaleye katılan gerçek kişiler:

a) İkametgah ilmuhaberi,
b) İletişim bilgileri beyanı,
c) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge,
d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (su, emlak, çtv. vs.).

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;

a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.

4 – Geçici teminatın bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

5 – Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.

6 – Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat: 3 C: 16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir. Şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL’nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılım yapılamaz.

7- İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.

8- İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler “www.efeler.bel.tr” adresinden öğrenilebilir.

İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir