Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 172 0

Eğirdir Belediyesine Ait İş Yeri İhale Usulü İle Satılacaktır…

Paylaş:

Eğirdir Belediyesine Ait İş Yeri İhale Usulü İle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Eğirdir Belediyesine ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (Bir) Adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Eğirdir Belediye Başkanlık Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (Bir) Adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır.

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

3- Satış ihalesi 08.04.2020 tarih Çarşamba günü saat: 14:00’ den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4- Satışı yapılacak gayrimenkullere ait vasıflar aşağıdadır.

SIRAYERİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ
KDV HARİÇ
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT BEDELİ
DAMGA VERGİSİ
(Binde 5,69)
TELLALİYE
(%1)
1Cami Mah. Esma Sultan 2.Sk No:3/C
7 Nolu Bağımsız Bölüm
1741204,35 m21.300.000,0039.000,007.398,0013.001,00

5- Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.

7- İsteklilerde aranılan belgeler;

  • Kanuni yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belge,
  • Tebligat için adres bildirimi,
  • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,
  • İstekli adına vekaleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekaletname ve İmza Sirküleri,
  • Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
  • Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.


İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir