Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 192 0

Fethiye Kesikkapı’da Arsa Paylı Konut Vergi Dairesinden Satılıktır…

Paylaş:

Fethiye Kesikkapı’da Arsa Paylı Konut Vergi Dairesinden Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Muğla/Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğü müdür yardımcısı odası,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:

TAPU KAYDI: 

Muğla İli Fethiye İlçesi Kesikkapı mahallesi, Yazlayurdu Mevkii 1907 Ada 3 Parselde kayıtlı 398,00 M² arasa üzerinde üç katlı betonarme bina ve arsası Blok/Kat/Giriş- B.Bno: -/2/- (Bağımsız Bölüm: 3) Arsa Payı 1/3 Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan gayrimenkuldür.

İMAR DURUMU: 

Taşınmaz Muğla İli Fethiye ilçesi, Kesikkapı mahallesi Yazlayurdu Mevkii 1907 Ada 3 Parsel, 17/1674 Cilt/sayfa No’da kayıtlı taşınmaz hakkında Fethiye Belediyesi İmar servisinden alınan bilgiye göre taşınmaz 1/1000 Ölçekli II. Etap Uygulama İmar Planında Gelişme Konut Alanı, Ayrık Nizam, 0,30/0,90 3 kat tanımlıdır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: 

Satışa konu gayrimenkulün güncel adresi, Muğla İli Fethiye İlçesi Tuzla Mahallesi Muzaffer Dontlu Caddesi No: 6 adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge ilçe merkezine yaklaşık 1,5 km mesafededir.

Ulaşımı toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanan bir bölgedir. Alt yapı ve üst yapı hizmetleri vardır, Çalış Plajına ve Devlet hastanesine 2,5-3 km, Lokman Hekim Esnaf Hastanesine 250-300 metre mesafededir.

Ekspertize konu taşınmaz üç katlı betonarme bina ve arsası olarak kayıtlı bulunan Ana Taşınmazın 2. kat 3 numaralı Bağımsız bölümü olup halen Mesken olarak kullanılmakta olduğu yönetim Planı tapu kayıtlarına göre 1999 yılında kurulduğu, meskenin bulunduğu arsanın dikdörtgen biçiminde geometrik forma sahip olduğu tespit edilmiştir.

GAYRİMENKULÜN RAYİÇ DEĞERİ: 

Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 600.000,00.TL (Altı yüz bin Türk Lirası) (2 kat 3 nolu Bağımsız bölüm Mesken nitelikli taşınmaz) olarak takdir edilmiş olup; bu bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Taşınmazın 1.satış günü: 09.04.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00 ile 10:30 arasında Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğü müdür yardımcısı odasında (Babataşı Mahallesi Muzaffer Dontlu Caddesi No: 69 Fethiye) açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci arttırma tayın edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek Rayiç bedelin %75ini+takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir.

Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 16.04.2020 tarihinde Perşembe günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılacaktır.

İkinci artırmada rayiç bedelin %50+takip masrafı ve var ise rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır ve zorunludur.

2- Aranılan Teminat, Miktarı ve Yatırılacağı Yer: Artırmaya katılacakların gayrimenkulün artırmaya esas rayiç bedelinin %7,5’u olan 45.000,00 TL’yi nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu, Hazine tahvil ve bonolarının ve hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir) olarak Fethiye Vergi Dairesi veznesine ihale saatinden önce yatırarak /Teslim ederek alındı belgesini satış komisyonuna vermeleri zorunludur.

3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4- Alıcıya ait Giderler: Satıştan doğacak her türlü vergi resim harç ve diğer giderler (%1 KDV, Damga vergisi, tapu harcı, tahliye ve teslim giderleri vb.)

5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler: Satış bedelinden ödenir.

6- İpotek sahibi alacaklar diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa ait iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunun kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süre içerisinde Türk Lirası olarak ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale fes edilir. Satış komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde artırmaya çıkılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz, yalnız ilan ile yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

Birinci defa kendisine ihale edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz %5 ten hesap edilir.

8- İşbu ilan, gayrimenkulün sicil kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile gayrimenkulün sicil kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

9- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş içeriğini kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin Vergi Dairesinin satış servisine başvurmaları gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir