Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 448 0

Halfeti Belediyesinden 13 Adet Dükkan Satışı…..

Paylaş:

Halfeti Belediyesinden 13 Adet Dükkan Satışı…..

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01277367
  • Şehir: ŞANLIURFA
  • İlçe: Halfeti
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 24.12.2020 Saat: 13:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Halfeti Belediyesi Toplantı Salonunda
SIRA NO
İLİİLÇESİMAHALLECİNSİDÜKKAN NOBRÜT ALAN (m2)BELEDİYE HİSSESİİMAR DURUMUTAHMİNİ SATIŞ BEDELİ                                                                                                                                                                                                  (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                                                                                                                                                                                           (TL)İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
1ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:175,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0024.12.202013:30
2ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:275,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0024.12.202013:50
3ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:375,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0024.12.202014:10
4ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:475,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0024.12.202014:30
5ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:575,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0024.12.202014:50
6ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:675,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0024.12.202015:10
7ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:775,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0024.12.202015:30
8ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:875,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0025.12.202013:30
9ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:975,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0025.12.202013:50
10ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:1075,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0025.12.202014:10
11ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:1175,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0025.12.202014:30
12ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:1275,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0025.12.202014:50
13ŞanlıurfaHalfetiKaraotlakAsma Katlı Dükkan A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:1375,00TAMToptan Ticaret Alanı (Hal Pazarı)250.000,007.500,0025.12.202015:10
1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 13 (On Üç) adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Halfeti Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
             2- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içinde Halfeti Belediyesi İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
             3- İhaleye katılacakların;
                 a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
                 b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
                 c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
                 ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
             İhaleye katılan katılımcılar ödemiş oldukları geçici teminat oranında aynı blokta olmak şartıyla ihale alabilirler. (Örneğin: iki geçici teminat bedeli yatıran kişi şartnamesini almak koşuluyla iki dükkan ihalesi alana kadar ihaleye girebilir)
                d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
             4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
             5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
             6- Dükkanlar Hal Dükkanı olarak satılmaktadır. Amacı dışında kullanılamaz.
             7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir