Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 342 0

Iğdır Merkezde Arsa İhaleyle Satılacaktır

Paylaş:

✔ Iğdır Merkezde Arsa İhaleyle Satılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01309970
  • Şehir: IĞDIR
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.02.2021 – saat: 14:00

✔ IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ İLANI

SıraDosyaMahallesiAdaParselYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiİmar DurumuTahmini Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale TarihiSaati
1IĞDIRKARAAĞAÇ MAH.10488544,81TamARSABitişik Nizam 5 kat ticaret alanına tahsislidir.3.345.133,40 TL + KDV334.513,34 TL25.02.202114:00

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ilanda yazılı tarih ve saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır Belediye Başkanlığı Encümen  toplantı odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır.

2- Satışı yapılacak taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Iğdır Belediye Başkanlığında (Emlak İstimlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;

 a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

   b) Tebliğ için Türkiye’de adres göstermelerini,

  c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanının fotokopisini vermeleri ve aslını veya onaylı örneğini ibraz etmeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri, Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.

5- Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6- Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli üzerinden ayrıca %18 Katma Değer Vergisi (KDV) alınacaktır.

7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler igdir.bel.tr adresinden öğrenilebilir. Tel (476) 227 65 53


İLAN OLUNUR

Iğdır’ın Gezilebilecek Yerleri

Iğdır şehir merkezinin girişinde bulunan ve Iğdır’ın simgesi olmuş iki leylek heykeli, kentin görece ılıman ikliminin sanki bir kanıtı gibi duruyor.

Eski bir volkan olan efsaneler dağı Ağrı’nın yüksekliği 5165 metreyi buluyor. Ağrı Dağı efsaneleri arasında en bilineni kuşkusuz Nuh’un gemisi. İncil, Tevrat, Kur’an gibi kutsal kitaplarda bahsedilen ve ünlü Sümer destanı “Gılgamış”ta da geçen tufandan sonra Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı’nda karaya oturduğu inancı oldukça yaygın durumda.

Kent merkezinden 42 km kadar uzaklıkta bir Göktaşı Çukuru bulunuyor. Karakoyunlu ilçesine bağlı Korhan Yaylası sınırları içerisinde yer alan bu çukur, 1892’de bir göktaşının düşmesiyle meydana gelmiş. Genişliği 35 metre, derinliği ise yaklaşık 60 metreyi bulan çukurun ayrıca büyüklük bakımından, dünyada Barringer Krateri’nden sonra 2. Sırada geldiği söyleniyor. Çukurun çevresinde bulunan bir çok işlenmiş taş da ayrıca keşfedilebilir. Meteor Çukuru bölgesi zengin florasıyla da göz kamaştırıyor. Kavşak niteliği taşıyan bu noktadan, aynı sınırda birleşen üç ülke toprağını görme olanağı da bulabilirsiniz.

Tuz Mağaraları

Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Mağaraları, 55 dönüm kadar bir alana yayılan bir başka ilginç durak. Günlük 60 ton tuz üretilen bu alanın, Türkiye’nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu söyleniyor. Tünellerde bulunan havanın bir çok solunum yolu hastalığına iyi geldiğine inanılıyor.

Iğdır Üniversitesi öncülüğünde ve Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığının desteğiyle Tuzluca Tuz Mağaralarını sağlık turizmine kazandırılacak.

Terapi merkezine gelecek olan insanlar tuz odalarında belirlenen sürelerde kalarak şifa bulacak. Odalarda kalma süresi 20-40 dakika arasında değişiyor. Her nefes alışverişte vücuda giren tuz molekülleri insan sağlığını olumlu yönde etkileyerek var olan hastalıkların iyileşmesini sağlıyor.

Tuz Mağaraları

Tuz terapisi, zatürre, astım, bronşit, sedef hastalığı, hırıltı, öksürük, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, nezle, KOAH, uyku bozuklukları, depresyon, cilt hastalıkları ve sinüzit hastalığının tedavisi için en etkili yöntemlerden biri. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de tuz terapisi kullanılıyor.

Türkiye’deki en kaliteli kaya tuzlarından biri olan Tuzluca Tuz Mağarası’nda hayata geçirilen projenin 2021 yılının ortalarında bitirilmesi hedefleniyor.

✔ Iğdır Mutfağının Lezzetleri

Iğdır mutfağında et özellikle kırmızı et önemli yer tutuyor. Yemeklerin çeşitliliği ise göz kamaştırıcı. Yalnız etli yemekler değil, çorbalar, sebze yemekleri, tahıllar-erişteler, ekmekler, tatlılar, kuru baklagiller, Reçeller oldukça çeşitli olarak tüketiliyor.

Katık aşı, bozbaş, kelecoş, hörre, helise, perzana, taş köfte, cızdık tadılması gereken yerel lezzetler arasında sayılabilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir