Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 166 0

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konut Satışı Yapıyor

Paylaş:

✔ İzmir Büyükşehir Belediyesi Konut Satışı Yapıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01377918
  • Şehir: İZMİR
  • İlçe: Konak
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.06.2021 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No’lu Hol Basmane – Konak/ İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2 nolu Toplantı Salonunda

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONUTLARI SATIŞ BEDELLERİ

SıraİliİlçesiMahallesiAdaParsel / BlokCilt NoSayfa NoCinsiArsa Payı / PaydasıBağ. Böl. NoKatHisse OranıTahmini Satış Bedeli (TL)Geçici Teminat Bedeli (TL)Fiili Durumuİhale Tarihi
1İzmirKarabağlarYaşar Kemal112672 / (C-7 Blok)292859Mesken1/448449. katTam217.200,00TL21.720,00TLBOŞ17.06.2021
2İzmirKarabağlarYaşar Kemal112672 / (C-7 Blok)292863Mesken1/4484810. katTam217.200,00TL21.720,00TLBOŞ17.06.2021
3İzmirKarabağlarYaşar Kemal112672 / (C-7 Blok)292867Mesken1/4485211. katTam214.958,00TL21.495,80TLBOŞ17.06.2021
4İzmirKarabağlarYaşar Kemal112672 / (C-7 Blok)292868Mesken1/4485312. katTam207.787,00TL20.778,70TLBOŞ17.06.2021
5İzmirKarabağlarYaşar Kemal112672 / (C-8 Blok)302917Mesken1/4484610. katTam227.059,00TL22.705,90TLBOŞ17.06.2021
6İzmirKarabağlarYaşar Kemal112672 / (C-9 Blok)302947Mesken1/448203. katTam212.269,00TL21.226,90TLBOŞ17.06.2021
7İzmirKarabağlarYaşar Kemal112672 / (C-11 Blok)313065Mesken1/448265.KatTam221.918,06TL22.191,81TLBOŞ17.06.2021
8İzmirKarabağlarYaşar Kemal112521 / (C-2 Blok)6565Mesken1/2805zemin katTam194.345,00TL19.434,50TLBOŞ17.06.2021
9İzmirKarabağlarYaşar Kemal112521 / (C-3 Blok)5448Mesken1/2805613.KatTam205.995,00TL20.599,50TLBOŞ17.06.2021
10İzmirKarabağlarYaşar Kemal112521 / (C-5 Blok)5475Mesken1/280275.KatTam231.987,00TL23.198,70TLBOŞ17.06.2021
11İzmirDikiliİsmetpaşa9116777571Mesken3/3874.Kat+Çatı KatıTam605.000,00TL60.500,00TLDOLU17.06.2021
12İzmirDikiliİsmetpaşa9116777572Mesken2/3884.Kat+Çatı KatıTam265.000,00TL26.500,00TLBOŞ17.06.2021
13İzmirDikiliİsmetpaşa9116777573Mesken4/3894.Kat+Çatı KatıTam575.000,00TL57.500,00TLDOLU17.06.2021
14İzmirKonakÜçkuyular6275719919849Mesken3705/150700112.katTam363.090,00TL36.309,00TLBOŞ17.06.2021
15İzmirKonakÜçkuyular6275719919854Mesken3705/150700163.KatTam440.325,00TL44.032,50TLDOLU17.06.2021
16İzmirKonakÜçkuyular6275719919856Mesken3705/150700184. katTam324.900,00TL32.490,00TLDOLU17.06.2021
17İzmirKonakÜçkuyular6275719819822Mesken3393/1507003zemin katTam345.591,00TL34.559,10TLBOŞ17.06.2021
18İzmirKonakÜçkuyular6275719919825Mesken3393/15070061.katTam388.075,00TL38.807,50TLDOLU17.06.2021
19İzmirKonakÜçkuyular6275719919830Mesken3393/150700112.katTam359.100,00TL35.910,00TLDOLU17.06.2021
20İzmirKonakÜçkuyular6275719919831Mesken3705/150700123.KatTam361.000,00TL36.100,00TLDOLU17.06.2021
21İzmirKonakÜçkuyular6275719919835Mesken3705/150700164. katTam341.130,35TL34.113,04TLDOLU17.06.2021

1- Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No’lu Hol Basmane- Konak/ İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2 nolu Toplantı Salonunda komisyon huzurunda 17.06.2021 perşembe günü yapılacaktır.

2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü’nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden bir gün önce 16.06.2021 Çarşamba günü en geç saat 12:00’a kadar Mesken Şube Müdürlüğü’ ne başvurmaları gerekmektedir.

İhaleye katılacak olanların Mesken Şube Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14:00′ de Hol-2 binasında 2 nolu Toplantı Salonun’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleler ihale tarihinde saat 14:00′ te başlayıp, her bir bağımsız bölüm için 5′ er dk. ara ile yapılacaktır.

İhalede İstenecek Belgeler

a) Yasal yerleşim yeri belgesi

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.

h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.

4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, kredi kuruluşu tarafından bedelin İdare’ye ödenmesi neticesinde İdarece, Tapu Müdürlüklerinde işlemler sürdürülecektir.

5- 07.06.2021 ile 15.06.2021 tarihleri arasında 10:00/12:00 13:00/15:30 saatleri arasında ihale ilan listesindeki (1) ile (10) sıra nolu Karabağlar / Yaşar Kemal mahallesindeki konutlar için örnek dairemiz gösterilecektir.

6- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 293 12 28 – 293 90 82 İLAN OLUNUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir