Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 321 0

İzmir Gaziemir’de Daire Açık Arttırma Usulü İle Satılacaktır…

Paylaş:

İzmir Gaziemir’de Daire Açık Arttırma Usulü İle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü, Fahrettin Altay Mahallesi 65/20 Sokak No: 2 Kat: 1 Karabağlar/İZMİR
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
(Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü)
AÇIK ARTIRMA USULU İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Gayrimenkulün Özellikleri; Satışı yapılacak gayrimenkul, Gazi Mahallesi Hasan Güven Caddesi Ak Apartmanı No: 40 Kat: Zemin Daire: 2 Gaziemir/İZMİR posta adresinde bulunan ve İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2150 ada, 3 parselde kayıtlı A Blok, Zemin Giriş, 2 Bağımsız Bölüm no’lu mesken niteliğindedir.

Satış Tarihi, Yeri ve Saati; Satış (Açık Artırma) 28.04.2020 tarihinde, Salı günü, saat: 14.30’da Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü, Fahrettin Altay Mahallesi 65/20 Sokak No: 2 Kat: 1 Karabağlar/İZMİR adresinde , Balçova Vergi Dairesi Müdürü odasında yapılacak olup, satış süresi 10 dakika’dır.

Gayrimenkulün Rayiç Değeri: 350.000.-TL — KDV Oranı; %1’dir.

Satış Şartları;

1- Gayrimenkul, 350.000.- TL olarak takdir edilen rayiç değer üzerinden açık artırmaya çıkarılacak olup, alınacak teminat tutarı 26.250.-TL. nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla 26.250,00.-TL.’lık Banka Teminat Mektubu alınacaktır.

2- Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine Açık Artırma (ihale) günü saat 14.15’e kadar yatırarak, teminatlarının verildiğine ilişkin ( Vergi Dairesi Alındısı veya Menkul Kıymetler Alındısı) belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3- Satışa konu Gayrimenkul Katma Değer Vergisine tabi olup, KDV oranı %1’dir. Satış kararının Damga Vergisi, Tapu Harcı, tellaliye ücreti ve diğer satış giderleri alıcı tarafından ödenecektir.

4- Gayrimenkul açık artırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul malın satışında artırma bedeli, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 05.05.2020 tarihinde, salı günü, saat: 14.30’da Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğünde tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya talep edilmesi halinde satış komisyonunca verilecek mühlet içerisinde peşin ödemezse, ihale feshedilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca derhal 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır.

Bu artırmada alacaklılara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilan ile iktifa olunur. Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini ödemeyen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve faizin teminatttan mahsubu yapıldıktan sonra kalan tutar 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

6- Gayrimenkul satış şartnamesi Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden temin edilebilir. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

7- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir