Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 151 0

İzmir/Konak Kestelli Caddesinde 2 Adet İşyerinin Satış İhalesi Yapılacaktır….

Paylaş:

İzmir/Konak Kestelli Caddesinde 2 Adet İşyerinin Satış İhalesi Yapılacaktır….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : Dosya Nosu : 2019/3 (0010559194-5930208348)
İşin Yapılacağı Yer : Kestelli Mahallesi Kestelli Caddesi No: 7 Kat: 4 Daire No: 411 ve 412 Konak/İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 06.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kemeraltı Vergi Dairesi Satış Komisyonu Başkanlığı 1366 Sokak No: 2 Konak/İZMİR
İhale Usulü : 6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,

Karar Tarihi: 27.02.2020
Dosya Nosu : 2019/3 (0010559194-5930208348)
Konu: Gayrimenkul Satış İlanı,

1- Satılacak gayrimenkul Kestelli Mahallesi Kestelli Caddesi No: 7 Kat: 4 Daire No: 411 ve 412 Konak/İZMİR adresinde bulunmaktadır.

2- İzmir ili Konak Tapu Müdürlüğünde İzmir İli, Konak İlçesi, Kestelli Mahallesi 2381 ada, 143 parsel, 828 m² yüzölçümlü, Kat: 4, B .B. No: 137-138 de işyeri nitelikli olarak kayıtlı gayrimenkuller açık arttırma usulü ile satılacaktır.

3- 137 nolu Gayrimenkule 45.000 TL, 138 nolu Gayrimenkule 30.000 TL rayiç değer biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün değerinin % 7,5 ‘i nispetinde teminat alınacak, teminat olarak para, banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulün birinci artırması 06.04.2020 tarihinde saat 14: 30’da (satış süresi 15 dakikadır.), ikinci artırması 13.04.2020 tarihinde saat 14:30 ’da (satış süresi 15 dakikadır.) açık arttırma suretiyle “Kemeraltı Vergi Dairesi Satış Komisyonu Başkanlığı 1366 Sokak No: 2 Konak/İZMİR” adresinde yapılacaktır.

6- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7- İştirakçilerin teminatlarının yatırıldığına dair Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları alındı belgesini ihale saatinden yarım saat öncesine kadar satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- Gayrimenkul malın birinci açık arttırmasında teklif edilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ’ini bulmadığı veya amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile arttırma 7 gün daha uzatılarak aynı mahalde 13.04.2020 tarihinde saat 14:30 ’da tekrar ihale edilecektir.

Ancak; ihale bedelinin rüçhanlı alacaklarla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır. Satışın yapılıp yapılmayacağı konusunda Satış Komisyonu yetkilidir.

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler tahsil dairesine müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir