Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 240 0

İzmir Konak’ta Büro Vergi Dairesinden Satılıktır…

Paylaş:

İzmir Konak’ta Büro Vergi Dairesinden Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Konak ilçesi, Hurşidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 591/106 adresinde, 357 ada 93 parsel üzerindeki bağımsız bölümü 26 olan 1. kat büro vasıflı taşınmaz.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.04.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü.
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış.
İhale Türü : Satış,

1- Satışa çıkarılan gayrimenkul İzmir ili, Konak ilçesi, Hurşidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 591/106 adresinde bulunmaktadır.

2- Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu ve vasıfları:Taşınmazın bulunduğu İzmir ili, Konak ilçesi, Hurşidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 591/106 adresinde, 357 ada 93 parsel üzerindeki bağımsız bölümü 26 olan 1. kat büro vasıflı taşınmazdır.

3- Satışa çıkarılan gayrimenkule 50.000,00-TL rayiç değer biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerden 3.750,00-TL (Gayrimenkul değerinin %7,5) tutarında teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak para, banka teminat mektubu, Hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “Bu esham ve tahviller Teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.

5- İhalenin yapılacağı yer, gün, saat:Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde 07.04.2020 tarihinde saat: 15:00-15:15 arasında yapılacaktır.

6- İlgilenenler Gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alabileceklerdir.

7- Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi(Vergi Dairesi Alındı Belgesi- Menkul Kıymet Alındısı)satış saatinden yarım saat öncesine kadar Satış Komisyon Başkanlığı’na teslim edilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırmanın 7 gün daha uzatılarak 14.04.2020 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir