Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 339 0

İzmir-Konak’ta İşyeri İhale İle Satılacaktır…

Paylaş:

İzmir-Konak’ta İşyeri İhale İle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : 2020/1
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 06.05.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kemeraltı Vergi Dairesi Satış Komisyonu Başkanlığı 1366 Sokak No: 2 Konak/İZMİR
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. usulünce satış,
İhale Türü : Satış,

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğü
Dosya No: 2020/1 (8130180226)

1- Satılacak gayrimenkuller İzmir İli, Konak İlçesi, Yenigün Mah., Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 87 Koçaş İş Merkezi, Kapı no: B21 ve B22 adresinde bulunmaktadır.

2- İzmir İli, Konak İlçesi, Kasaphızır Mahallesi, 332 ada, 54 parsel, 827 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki İş Merkezinde konumlu, 18 ve 19 bağımsız bölüm nolu dükkan (İşyeri) nitelikli gayrimenkuller açık arttırma usulü ile satılacaktır.

3- 18 nolu bağımsız bölüme 35.000.-TL, 19 nolu bağımsız bölüme 35.000.-TL. olmak üzere toplam 70.000.-TL rayiç değer biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkullerin her birinin değerinin % 7,5 ‘i nispetinde teminat alınacak, teminat olarak para, banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.

5- Gayrimenkullerden 18 nolu bağımsız bölümün 1. ihalesi 06.05.2020 tarihinde saat 14: 00′ da (satış süresi 15 dakikadır), 19 nolu bağımsız bölümün 1. ihalesi 06.05.2020 tarihinde saat 14: 30’da (satış süresi 15 dakikadır) açık arttırma suretiyle “Kemeraltı Vergi Dairesi Satış Komisyonu Başkanlığı 1366 Sokak No: 2 Konak/İZMİR” adresinde yapılacaktır.

6- İlgilenenler gayrimenkuller ile ilgili satış şartnamesini Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7- İştirakçilerin teminatlarının yatırıldığına dair Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları alındı belgesini ihale saatinden yarım saat öncesine kadar satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- Gayrimenkullerin birinci açık artırmasında teklif edilen bedel, gayrimenkullere biçilen rayiç değerin % 75 ’ini bulmadığı veya amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile arttırma 7 gün daha uzatılarak aynı mahalde 18 nolu bağımsız bölümün 2. ihalesi 13.05.2020 tarihinde saat 14: 00’da (satış süresi 15 dakikadır), 19 nolu bağımsız bölümün 2. ihalesi 13.05.2020 tarihinde saat 14: 30’da (satış süresi 15 dakikadır) ihale edilecektir.

Ancak; ihale bedelinin rüçhanlı alacaklarla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır. Satışın yapılıp yapılmayacağı konusunda Satış Komisyonu yetkilidir.

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler tahsil dairesine müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir