Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 305 0

Kağıthane Belediyesine Ait 260 m² Hisseli Arsa Satış İhalesi…

Paylaş:

Kağıthane Belediyesine Ait 260 m² Hisseli Arsa Satış İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.04.2020 — saat: 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul/Kağıthane Belediyesi Encümen salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,


Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 28.04.2020 Salı günü saat 10:45’de İstanbul/Kağıthane Belediyesi Encümen salonunda,Belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

İLÇEKAĞITHANE
MAHALLEMEHMET AKİF ERSOY
PAFTAK-116
ADA4217
PARSEL15
YÜZÖLÇÜM260,00 m2
NİTELİKARSA
HİSSE1/2
ŞAGİLİEDNAN UÇAR-MÜHÜR UÇAR-MACİT UÇAR-MİNE YILMAZ

TAHMİNİ BEDEL: 344.500,00 TL.

GEÇİCİ TEMİNAT: 34.450,00 TL.

1- İhaleye ait şartname, 27.04.2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 400,00 (dörtyüz) TL bedelle alınabilir.

2- Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 27.04.2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

3- Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden NOTER tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2020 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 28.04.2020 Salı günü saat 10:45‘de belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4- Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

5- Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyecektir.

6- Kağıthane Belediyesi Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir