Kayseri Büyükşehir Belediyesine Ait 221 Konutluk Arsa Alanı Satılacaktır

✔ Kayseri Büyükşehir Belediyesine Ait 221 Konutluk Arsa Alanı Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Talas İlçesi Reşadiye Mahallesinde bulunan Toplam 221 adet Konut Alanı arsası,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümen salonunu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış
✔ Kayseri Büyükşehir Belediyesinden

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Talas İlçesi Reşadiye Mahallesinde bulunan Toplam 221 adet Konut Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile toplu halde satılacaktır.

1- İhale 10.03.2020 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikametgah ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı,

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyenin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 10.03.2020 salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediye Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

  • İlçesi Mevkii: Talas Reşadiye,
  • Adet: 221 konutluk arsa,
  • Muhammen Bedel : 20.985.000,00 -TL
  • Geçici Teminat : 629.550,00-TL
  • Açıklama : Konut alanı,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok