Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 318 0

Kocaali Belediyesi’nden Arsa Satışı….

Paylaş:

Sakarya/Kocaali Belediyesi’nden Arsa Satışı….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 14 adet arsa,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sakarya/Kocaali Belediyesi
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,

Sıra
No
PaftaAda NoParsel NoYüzölçümü
(m2)
MevkiiMuhammen Bedel
(KDV Dahil)
Geçici Teminatıİhale Saati
119Ö-IIc1552300Tepearkası152.100,00.-TL4.563,00-TL14.00
219Ö-IIc1555300Tepearkası152.100,00.-TL4.563,00-TL14.15
319Ö-IIc1556300Tepearkası152.100,00.-TL4.563,00-TL14.30
419Ö-IIc1557300Tepearkası152.100,00.-TL4.563,00-TL14.45
519Ö-IIc1558300Tepearkası152.100,00.-TL4.563,00-TL15.00
619Ö-IIc1559350Tepearkası177.450,00.-TL5.323,50.-TL15.15
719P-Id1728267Tepearkası150.321,00.-TL4.509,63-TL15.30
819P-Id1729261Tepearkası146.943,00.-TL4.408,29-TL15.45
919P-Id17210280Tepearkası157.640,00.-TL4.729,20.-TL16.00
1019P-Id17211318Tepearkası179.034,00.-TL5.371,00.-TL16.15
1118P-Ivb47917336Kocaali 223.520,00.-TL706,00.-TL16.30
1218P-Ivb47919304,50Kocaali 221.315,00.-TL640,00.-TL16.45
1318P-Ivc4871281,75Kocaali 213.243,00.-TL398,00.-TL17.00
14F25c21c110857921,41Maden Deresi16.125,00.-TL484,00.-TL17.15

1-)Yukarıda Pafta, ada, parsel, yüzölçümü ve diğer özellikleri belirtilen Kocaali Belediye Başkanlığına ait 14 (Ondört) adet taşınmazın satış ihalesi;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-) İhale; 10.04.2020 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 da Kocaali Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda başlayacaktır. Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Gerçek Kişilerden;

 • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır),
 • Geçici teminat bedeli makbuzu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi,
 • Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı noter onaylı vekaletname,
 • Kocaali Belediyesinden borcu yoktur belgesi,
 • İhale döküman bedeli makbuzu,

B-Tüzel Kişilerden;

 • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır),
 • Geçici teminat bedeli makbuzu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kanuni tebligat adresi/ikametgah adresi belgesi,
 • İmza sirküsü (noterden),
 • Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı noter onaylı vekaletname,
 • Kocaali Belediyesinden borcu yoktur belgesi,
 • İhale döküman bedeli makbuzu,
 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),

4-) Geçici Teminat bedeli Kocaali Belediyesi veznesine veya Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Şartname 100.- TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.

5-) İhalede satışı yapılacak taşınmaz malı satın almak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, taşınmazların imar durumlarını Kocaali Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden görebilirler.

6-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Kocaali Belediyesi irat kaydedilir.

7-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

😎 Taşınmaz mal satışı için rayiç bedeli üzerinden taleplilerden %3 nispetinde geçici teminat alınır. G. Teminat T.C Ziraat Bankasına yatırılıp makbuzu ihale Komisyon Başkanlığına tevdi edilecektir.

Bu geçici teminat ihaleyi alan kişi ya da Tüzel kişi tarafından satış bedeli üzerinden %6’ya tamamlanmak üzere kesin teminat mahsup edilir.

9-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir