Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 197 0

Belediyeden Ticari Arsa Satış İhalesi…

Paylaş:

Konut ve Ticaret Alanı Nitelikli Arsalar Satılacak..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Erzurum/Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 07.04.2020 Perşembe günü saat 14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedeli aşağıda belirtilmiştir.

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

S. NoAda/ParselPay/Paydaİmar DurumuTaşınmaz Alanı (m²)m² Birim Fiyatı (TL)Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)
1218/261/1Konut
E=2,50 ve Yençok= 10 Kat
7.087,471.000,007.087.470,00212.625,00
212976/11/1Ticaret + Konut
E=2,10 ve Yençok= 7 Kat
9.513,431.750,0016.648.502,50499.456,00

YAKUTİYE İLÇESİ HASANİBASRİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

S. NoAda/ParselPay/Paydaİmar DurumuTaşınmaz Alanı (m²)m² Birim Fiyatı (TL)Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)
112454/51/1Ticaret + Konut
E=3,00 ve Hmax=24,50
6.696,182.500,0016.740.450,00502.214,00
212455/71/1——— 2.814,91 2.200,00 6.192.802,00

SATIŞ ŞARTI: Satış bedelinin % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde herhangi bir indirim işlemi uygulanmayacak ve satışı yapılmış olan taşınmazların alacağa karşılık mahsubu yapılmayacaktır.

ŞARTNAME BEDELİ(TL): 500,00-TL’ dir.

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 07.04.2020 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilmesi zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 • Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut).
 • Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek(İkametgah Belgesi), kanuni tebligat beyanı ve kimlik fotokopisi.
 • Gerçek Kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküsü.
 • İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 • Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 • Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 • 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
 • Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 • Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir