Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 368 0

Konya Çumra’da Belediyeye Ait Arsa ve Tarla Satışı Yapılacaktır…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 129 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çumra Belediye Başkanlığı /Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DiK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45, maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır,

Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir,

Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir,

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir. Şartname Belediyemiz tahsilat şefliğinden 50,00,-TL. karşılığında temin edebilirler.

İhaleye girecekler ihale saatine yarım saat kalaya kadar;

a – Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,
b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Tahsilat Şefliğine vermeleri şarttır.

İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri [ parselsorgu,tkgm,gov,tr ] ve Belediyenin
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden öğrenilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir