Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 224 0

Konya Ereğli’de Sulama Birliğine Ait Bina İhaleyle Satılacaktır…

Paylaş:

Konya Ereğli’de Sulama Birliğine Ait Bina İhaleyle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Yunuslu mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Bestelal Apt. No: 35/a Ereğli Konya
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

İhale usulü: Mülkiyeti “İvriz Sulama Birliği” ne ait, aşağıda mahallesi, pafta, ada ve parseli yazılı bulunan binanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre “açık teklif usulü” ile 24.03.2020 tarihinde Salı günü saat 10:30 da Yunuslu mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Bestelal Apt. No: 35/a Ereğli Konya adresinde bulunan birlik muhasebe odasında açık arttırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

Adres : Orhangazi mahallesi Hacı Mustafa cadddesi Şen Apt. Kat: 1 Daire: 2 Konya /Ereğli
Pafta : 20MIV
Ada : 1655
Parsel : 7
Yüzölçümü m2 : 770,52 m2
Niteliği/İmar Durumu : Mesken.
Tahmini Bedel (kdv hariç) : 107.000,00-TL
Geçici Teminat : 3.210,00-TL

İhale şartnamesi Birliğimiz Muhasebe odasından bedelsiz alınabilir. İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, aşağıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  • Başvuru Dilekçesi.
  • İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
  • İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
  • Birliğimize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
  • İkametgah belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
  • Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı),
  • Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından veya diğer odalardan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi ,
  • Birliğimize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Birlikten alınacaktır.)

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir