Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 240 0

Kumluca Belediyesi 6 Adet Arsa Satışı Yapacaktır…

Paylaş:

Kumluca Belediyesi 6 Adet Arsa Satışı Yapacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Antalya İli Kumluca Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan Mavikent mahallesindeki 244 m2 – 6 adet arsa satışı,
İşin Yapılacağı Yer : ANTALYA/KUMLUCA
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kumluca Belediyesi Başkanlık Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Antalya İli Kumluca Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kumluca Belediyesi Başkanlık odasında 07.04.2020 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20’de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

2- Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

S/NMahalleCinsiAda/ParselMuhammen Bedel KDV Dahil (TL)Geçici Teminat (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1Mavikent (Yenice)Arsa317/1244,61 m²75.000,002.250,0007/04/202014:30
2Mavikent (Yenice)Arsa317/2244,61 m²75.000,002.250,0007/04/202014:40
3Mavikent (Yenice)Arsa326/1244,61 m²75.000,002.250,0007/04/202014:50
4Mavikent (Yenice)Arsa326/2244,61 m²75.000,002.250,0007/04/202015:00
5Mavikent (Yenice)Arsa320/2244,61 m²75.000,002.250,0007/04/202015:10
6Mavikent (Yenice)Arsa323/2244,61 m²75.000,002.250,0007/04/202015:20

3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A- GERÇEK KİŞİLER:

  • Nüfus cüzdan sureti,
  • ikametgah belgesi,
  • geçici teminatı yatırdığına dair belge,
  • temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
  • Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B- TÜZEL KİŞİLER:

  • Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  • Şirketlerden; yetki belgesi, noter tasdikli imza sirküsü,
  • Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,geçici teminatı yatırdığına dair belge,
  • temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- İhale şartnamesi ve taşınmazın imar çapı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir