Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 249 0

Mamak Belediyesi 1.347 m² Arsanın Satış İhalesini Yapıyor…

Paylaş:

Mamak Belediyesi 1.347 m² Arsanın Satış İhalesini Yapıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mamak Belediyesi sınırları içerisinde Misket Mahallesi 36502 ada 7 nolu parselin satış ihalesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 15.04.2020 — saat: 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 15 Nisan 2020 Saat 09.00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Mamak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Mamak Belediyesi sınırları içerisinde Misket Mahallesi 36502 ada 7 nolu parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 15.04.2020 tarihinde Çarşamba günü Mamak Belediyesi Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2- Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3- Arsanın satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar.

İhaleye girip de teminatlarını yakanlar 1 yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

SIRA NO:MAHALLESİADA NOPARSEL NOMUHAMMEN BEDEL:GEÇİCİ TEMİNAT:İHALE TARİHİ:İHALE SAATİ:
1Misket3650271.347,00 m²2.694.000,00-TL80.820,00-TL15.04.202010:00

4- İhaleye çıkarılan arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500.- TL.(BeşyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup, şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

5- Söz konusu arsanın ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6- İhaleye katılacak olanlar, arsa ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 15.04.2020 Çarşamba günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7- Mamak Belediyesi Encümeni, arsalara ait ihaleyi yapıp-yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir