Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 482 0

Marmaris Bayır’da 1.697 m² Arsa Açık Artırma İle Satılacaktır….

Paylaş:

Marmaris Bayır’da 1.697 m² Arsa Açık Artırma İle Satılacaktır….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : DOSYA NO : 2020/1 SATIŞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonu,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

DOSYA NO : 2020/1 SATIŞ

SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN :

TAPU KAYDI : Muğla İli, Marmaris İlçesi, Bayır Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 1530 parsel, 15 cilt, 1468 sayfa, 1697,00 m2 arsa niteliğinde gayrimenkuldür.

İMAR DURUMU : Muğla İli, Marmaris İlçesi, Bayır Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 1530 parsel, 15 cilt, 1468 sayfa, 1697,00 m2 arsa niteliğinde gayrimenkuldür. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde kalmakta, 1/25.000 Ölçekli Özel çevre koruma bölgesi çevre düzeni planı revizyonunda Turizm Tesis Alanı lejantına sahip olup 2. Derece doğal sit alanıdır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER : Satışa konu gayrimenkul, Muğla İli, Marmaris İlçesi, Bayır Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 1530 parsel, 15 cilt, 1468 sayfa, 1697,00 m2 kayıtlı olup, taşınmazın bulunduğu parselin kuzeyinde Grand Platon Oteli, güneyinde günübirlik işletmeler, doğu yönünde sahil yer almaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ : Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 1.700.000,00 TL. (BirMilyonYediYüzBinTürkLirası) olarak takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Taşınmazın 1.satışı 26.03.2020 tarih Perşembe günü saat 14:00 ile 14:10 arasında Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Haluk Özsoy Cad. Muğla) açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen Zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75.ni + takip masraflarını ve var ise rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir.

Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 02.04.2020 tarih Perşembe günü aynı yer ve saatte 2.arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada rayiç bedelinin %50’si + takip masrafı ve var ise rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur.

Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. Maddesi uygulanacaktır (Gayrimenkul tekrar %75’i + Satış masrafları miktarından satılır) ve zorunludur.

2- Arttırmaya katılacakların gayrimenkulun arttırmaya esas rayiç bedelin %7,5.i olan 127.500,00 TL’yi nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4- Tapu alım satım harcı ve masrafları, KDV ve Damga Vergisi, tellaliye resmi ve gayrimenkul teslim masrafları alıcıya aittir.

5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

6- İpotek sahibi alacaklar diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa ait iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir.

Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde arttırmaya çıkartılır.

Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir.

Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5 den hesap edilir.

8- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1 satış sayılı dosya numarası ile SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilanen tebliğ olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir