Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 271 0

Milli Emlak Dairesi’den Gayrimenkul İhalesi

Paylaş:

✔ Milli Emlak Dairesi’den Gayrimenkul İhalesi

İlanda nitelikleri belirtilen  taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılıyor.

Satış ihaleleri Falez Emlak Müdürü odasında yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci  maddesine göre,  Açık Teklif  Usulü ile ihalesi yapılacaktır. Satışı yapılacak olan taşınmazların, konumu ve niteliği ile birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihi;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI – FALEZ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • İlan Numarası: ILN01377545
 • Şehir: ANTALYA
 • İlçe: Muratpaşa
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.06.2021 – saat: 10:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Antalya muhtelif mahallelerde bulunan 16 adet gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Falez Emlak Müdürü odası
ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI – FALEZ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra NoİlçeMahalleAdaParselYüzölçüm m2Arsa payıZemin Türü (Kat Mülkiyeti KM, Kat İrtifakı Kİ)Blok NumarasıKamu Konutunun (Daire) Bulunduğu KatKamu Konutunun (Daire ) Bağ. Bölüm Numarası Kamu Konutunun (Daire) Yüzölçümü (Brüt)Kamu konutunun mevcut kapı numarasıFiili Durumu (Dolu- Boş)Öncelikli alım sahibi (Var / Yok)İmar DurumuTahmini Bedel TLGecici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 11121,061DoluVarKonut Alanı360.000,0036.000,0007.06.202110:30
2MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 12117,612DoluVarKonut Alanı340.000,0034.000,0007.06.202111:00
3MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 13121,223DoluVarKonut Alanı365.000,0036.500,0007.06.202111:30
4MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 24121,064DoluVarKonut Alanı365.000,0036.500,0007.06.202112:00
5MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 25117,615DoluVarKonut Alanı350.000,0035.000,0007.06.202113:30
6MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 26121,226DoluVarKonut Alanı370.000,0037.000,0007.06.202114:00
7MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 37121,067DoluVarKonut Alanı365.000,0036.500,0007.06.202114:30
8MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 38117,618DoluVarKonut Alanı350.000,0035.000,0007.06.202115:00
9MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 39121,229DoluVarKonut Alanı370.000,0037.000,0008.06.202110:30
10MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 410121,0610DoluVarKonut Alanı365.000,0036.500,0008.06.202111:00
11MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 411117,6111DoluVarKonut Alanı350.000,0035.000,0008.06.202111:30
12MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 412121,2212DoluVarKonut Alanı370.000,0037.000,0008.06.202112:00
13MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 513121,0613DoluVarKonut Alanı360.000,0036.000,0008.06.202113:30
14MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 514117,6114DoluVarKonut Alanı340.000,0034.000,0008.06.202114:00
15MuratpaşaKışla2789012983,301/15KM 515121,2215DoluVarKonut Alanı365.000,0036.500,0008.06.202114:30
16MuratpaşaGençlik125720444,0038/438KM 28908DoluVarKonut Alanı340.000,0034.000,0008.06.202115:00

1)  Yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığının bulunduğu Antalya Defterdarlığı hizmet binası Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı No 1 Muratpaşa/ Antalya adresinde  Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılacak olup;  İhaleler Falez Emlak Müdürü odasında yine yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci  maddesine göre,  Açık Teklif  Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2- (1) Taşınmazların öncelikli alım hakkı sahibinin olup olmadığı yukarıda belirtilmiştir.

Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

 • a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
 • b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
 • c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle,
 • ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. 

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 

3) İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Ada, parsel ve dairelerinin Bağımsız Bölüm numaralarını belirtir Geçici teminat makbuzu, (tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve katılım Bankalarının Verecekler Süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı ) ve yasal yerleşim yeri (İkametgah İlmuhaberi) ile T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

c) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekaletname

d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve  imza sirküleri  ile birlikte, İhale saatinde  Defterdarlığın Zemin katında bulunan Falez Emlak Müdürü odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Falez Emlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.

5) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6) İhale Komisyonları gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7) Yukarıdaki taşınmaz özelliklerinden Fiili Durumu ve Öncelikli alım sahibi sütunundaki bilgiler ihale anına kadar değişiklik gösterebilir.

8) Satışı yapılan taşınmazlardan 1 ila 15. sıradakiler KDV’den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan  ve 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.16. Sıradaki taşınmazdan KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, Tapu İşlemleri için vergi, resim ve harcın alıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir.

9)  İhalelere ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr  ve  www.antalya.csb.gov.tr web sayfasında yayımlanmaktadır.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir