Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 242 0

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi Avlulu Kargir Ev Satışı Yapacaktır…

Paylaş:

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi Avlulu Kargir Ev Satışı Yapacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Antalya, Kumluca, Karşıyaka Mahallesi, Akkuyu Mevkii, 423 Ada, 8 Parsel, Hisse Pay/Payda 136/2400 ( 25,26 metrekare ) Avlulu Kargir Ev
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 09:30
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,

DOSYA NO : 206051207- 2019/16 SATIŞ DOSYASI

İLİ: ANTALYA, KUMLUCA

TAPU KAYDI : Antalya, Kumluca, Karşıyaka Mahallesi, Akkuyu Mevkii, 423 Ada, 8 Parsel, Hisse Pay/Payda 136/2400 ( 25,26 metrekare ) Avlulu Kargir Ev,

İMAR DURUMU : 

Taşınmazın bulunduğu 423 Ada, 8 Parsel Kumluca Belediyesi sınırları içinde yer alan arsadır. Taşınmazın konut ( isteğe bağlı ticaret ) alanı içinde yer aldığı, ayrık nizamda, Taks:0,50 Kaks:2,00 olacak şekilde serbest yükseklikte yapılaşmasına izin verildiği öğrenilmiştir.

YERİ :

Değerlemeye konu taşınmaz Kumluca Karşıyaka Mahallesi’nde Değirmen Sokak No: 28 adresinde yer alan, 423 Ada, 8 Parseldir.

Taşınmazlara ulaşım şöyledir; Kumluca girişindeki Devlet Hastanesi ve Kumluca Otogarı geçilerek Adnan Menderes Bulvarı’ndan şehir merkezine doğru 1250 metre ilerlenir, Değirmen Sokak’a sağa dönülerek 300 metre daha ilerlenir, taşınmaz sağda yer alan 28 kapı numaralı 2 katlı kargir yapının yer aldığı parseldir.

Parsel şehir merkezinde yer almakta olup, ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır.

Parsel, yeni yapılaşan düzenli, imarlı bir muhitte olup park, cami vb donatı alanlarına yakındır. Taşınmazların yakın çevrede benzer imar durumu ile yapılaşan, inşaatı yeni tamamlanmış, zemin ve asma katı ticari, üst katları konut olarak yapılmış binalar yer almaktadır.

ÖZELLİKLERİ :

Taşınmaz, 423 Ada, 8 Numaralı Parseldir. 445,70 metrekare kullanım alanı bulunmaktadır. Topoğrafik olarak düz biz arazide yer alan taşınmaz, form olarak yamuğu andıran bir formdadır. Her türlü altyapı ve ulaşım imkanına sahiptir.

Yakınında çok katlı zemin katı ticari, üst katları konut olarak kullanılan yapılar yer almaktadır. Parselin üzerinde yer alan kargir yapı, mimari ömrünü tamamlamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

MUHAMMEN BEDELİ : 25.000,00 TL. ( yirmibeşbinlira )

SATIŞ ŞARTLARI: 

14.04.2020 tarihinde; Saat : 09.30-09.35 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok artırına ihale edilir.

Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 21.04.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır.

İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2- Teminat arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur. ( 1.875,00 TL. )

3- Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/16 sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir