Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 158 0

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’nden Satılık Daire İhalesi…

Paylaş:

Sosyal Güvenlik Merkezi’nden Satılık Daire İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Antalya, Kemer İlçesi, Kemer Mahallesi, 189 Ada, 1 Parsel, C Blok, 1. Kat, 49 Numaralı Bağımsız Bölüm TAM HİSSE MESKEN,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,

DOSYA NO : 206051207- 2019/36 SATIŞ DOSYASI

İLİ: ANTALYA, KEMER

TAPU KAYDI :

Antalya, Kemer İlçesi, Kemer Mahallesi, 189 Ada, 1 Parsel, C Blok, 1. Kat, 49 Numaralı Bağımsız Bölüm TAM HİSSE MESKEN.

İMAR DURUMU :

Kepez Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden alınan İmar Durum Belgesine istinaden söz konusu gayrimenkulün bulunduğu parsel, Kemer Belediyesi’nden alınan bilgilere göre rapora konu ana taşınmazın konumu imar paftasıyla uyumludur.

Bağımsız bölüm bazında taşınmazın kat ve konum olarak tespiti Kemer Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde bulunan Mimari Projesi incelenerek gerçekleştirilmiştir.

1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı ve İmar Durum Belgesine göre parsel; hmax: 10.50 metre, bina derinliği 12.00 metre, ticari alanda kalmaktadır.

Taşınmaza ait 09.04.2000 tarihli mimari proje ve 04.03.1994 tarih 01/11 numaralı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Belediyesinde yapılan incelemeye göre, taşınmaz hakkında herhangi bir yıkım kararının bulunmadığı görülmüştür.

YERİ :

Bahse konu taşınmaz Kemer Mahallesi Onno Tunç Caddesi üzerinde konumludur.

ÖZELLİKLERİ :

Ana Taşınmaz : Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu Kervansaray Sitesi 10.965,00 m2 arsa üzerine inşa edilen 4 adet bloktan meydana gelmektedir.

Bloklar Bodrum-zemin-asma kat-2 normal kattan meydana gelmektedir. Yapılan keşif esnasında sitenin bahçe düzenlemesinin yapılmış durumda olduğu ve son derece bakımlı olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazların yer aldığı C Blok Belediye adresine göre E Blokta yer almaktadır. Bahse konu C Blok Mimari Projesine göre Bodrum kat, depolar; zemin kat. 1,2,3….30 numaralı dükkanlar; 1. Kat, 31,32,33…..44 numaralı meskenler; 2. Kat, 45,46,47….. 58 numaralı meskenlerden meydana gelmektedir.

Konu Mülk Özellikleri:

189 Ada 1 Parsel C Blok 49 Numaralı Mesken: Ekspertize konu 49 numaralı mesken; mahallen 2. katta yer almakta olup, doğu-batı cephelidir.

Projesine göre salon ( Amerikan mutfak ), 2 adet balkon, antre, hol, banyo-wc, 2 adet oda hacimlerinden meydana gelmektedir. Brüt 100,00 m2 yüz ölçümlüdür.

Yapılan keşif esnasında taşınmazın boş durumda olduğu ve kullanılmadığı tespit edilmiştir. Boş olması sebebi ile taşınmazın incelemesi belediyesinde ve zeminde dışarıdan gerçekleştirilebilmiştir.

MUHAMMEN BEDELİ : 420.000,00 TL. (dörtyüzyirmibinlira)

SATIŞ ŞARTLARI:

09.04.2020 tarihinde; Saat : 10.00-10.05 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir.

Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 16.04.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır.

İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2- Teminat arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur. ( 31.500,00 TL. )

3- Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/36 sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir