Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 323 0

Oltu Belediyesine Ait Taşınmaz Malların Satış ve Kiralama İhalesi Yapılacaktır…

Paylaş:

Oltu Belediyesine Ait Taşınmaz Malların Satış ve Kiralama İhalesi Yapılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Oltu İlçe Belediyesi Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

İli – İlçesiMahallesiAdaParselYüzölçümü (m2)NitelikleriMuhammen
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
(TL)
Erzurum-OltuToprakkale114111.000Tarla1.100,0033,00Kiralama
Erzurum-OltuToprakkale111626.750Tarla675,0020,25Kiralama
Erzurum-OltuDutlu1431536.432Susuz Tarla643,0019,30Kiralama
Erzurum-OltuAyvalı164152715,44Bahçe750,0022,50Kiralama
Erzurum-OltuÇengelli117823520,36Tarla350,0010,50Kiralama
Erzurum-OltuÇengelli117832338,54Tarla230,006,90Kiralama
Erzurum-OltuÇengelli119293733,92Tarla375,0011,25Kiralama
Erzurum-OltuÇengelli123112437,57Tarla500,0015 ,00Kiralama
Erzurum-OltuTutmaç3304520,00Yoncalık450,0013,50Kiralama
Erzurum-OltuŞendurak10122451,26Arsa245,126,007.353,78Satış
Erzurum-OltuBaşaklı1221164,20İki Katlı Ahşap Bina ve Arsası57.463,001.723,89Satış
Erzurum-OltuBahçecik12530115,32Arsa922,5627,67Satış
Erzurum-OltuHalitpaşa167158978,48Arsa33.268,32998,04Satış
Erzurum-OltuYasinhaşimoğlu1567642,78Arsa73.919,702.217,59Satış
Erzurum-OltuDamarlıtaş1111812625,00Arsa75.750,002.272,50Satış
Erzurum-OltuKarataş12534900,92Arsa39.207,361.176,22Satış
Erzurum-OltuBaşaklı103224275,19Arsa47.027,091.410,81Satış
Erzurum-OltuToprakkale1366806,79Arsa5.647,53169,42Satış
Erzurum-OltuHalitpaşa167211266,57Arsa6.664,25199,92Satış
Erzurum-OltuBaşbağlar11832333,33Arsa27.999,96839,99Satış

1 – Mülkiyeti Oltu Belediyesine ait olan ve aşağıdaki tabloda yeri, cinsi, özellikleri, muhammen bedeli belirtilen taşınmaz malların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İlçe Encümenince yapılacaktır.

2 – Kiralama ve Satışlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış yapılacaktır.

3 – Her parselin satışı ve kiralanması aynı ihalede ayrı, ayrı yapılacaktır.

4 – İhale Geçici teminatları Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Oltu İlçe Belediyesinin Oltu Halk Bankası Şubesindeki TR 34 0001 2009 3430 0007 0000 16 nolu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 – İhale, Oltu Belediyesi encümenince İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 16 adresinde bulunan Oltu İlçe Belediyesi Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda 30.03.2020 Pazartesi günü saat 14.00’de Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.

6 – Satış ve kiralama ihalesi yapılacak olan taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Oltu İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

7 – İhaleye katılacakların, 50,00 TL (Elli Türk Lirası) İhale Dosya bedeli karşılığında İhale Dosyası almaları zorunludur.

8 – İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

Gerçek Kişiler için:

 • Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
 • İkametgah Belgesi,
 • Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,
 • Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
 • İmzalanmış şartname,
 • İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu,

Tüzel Kişiler için:

 • Tüzel Kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Yönetimin onaylı imza sirküleri,
 • Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,
 • Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
 • Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
 • İmzalanmış şartname,
 • İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu,
 • Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir,
 • İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
 • Son müracaat tarihi 30.03.2020 Pazartesi günü saat 14.00′ e kadardır,

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir