Onikişubat’da 3.918 m² Bağ Aksu Vergi Dairesi Tarafından İhale İle Satılıktır

✔ Onikişubat’da 3.918 m² Bağ Aksu Vergi Dairesi Tarafından İhale İle Satılıktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Bağlı ve İlgili Kuruluş: Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü
  • İhale Kayıt No: 2019/3
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Kahramanmaraş / Onikişubat ilçesi, Kılavuzlu Mahallesi Karasevmez Mevkii 7796 ada 1 parselde Tam hisseli 3.918,13 m2 bağ,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.02.2020 – 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü toplantı salonunda (1.kat),
  • İhale Usulü: 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
  • İhale Türü: Satış,
✔ Aksu Vergi Dairesinden

Satış Şartları :

1- Satışı yapılacak gayrimenkulün adresi

Bağ: Kılavuzlu Mah. Karasevmez Mevkii Onikişubat / K.MARAŞ

Arsa: Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Dulkadiroğlu / K.MARAŞ

2- Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi, Kılavuzlu Mahallesi Karasevmez Mevkii 7796 ada 1 parselde Tam hisseli 3.918,13 m2 bağ, Kazma bağları ve Bertiz Köylerine giden yola cepheli olup, çevresinde bağ evlerinin bulunduğu, sır barajı gölüne manzarası bulunmaktadır. Tapuda her ne kadar bağ yazıyor ise de bağ omçaları kurumuş yereni dikilen zeytin ağaçları vardır.

Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi katibisir mevkiinde 599 ada 84 parsel tam hisseli 800,00 m2 arsa Marcam firması, Hanifi Mahçiçek Spor Tesisine ve Adana Gaziantep karayoluna yakın ayrıca Belediye Araç Park yanında bulunan arsa vasıflı gayrimenkuldur.

3- 7796 ada 1 parsel bağın rayiç değeri: 471.000,00-TL,599 ada 84 parsel arsa rayiç değeri: 480.000,00-TL

4- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nev’i ve tutarı : Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları, hükumetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.

Teminat tutarı ise rayiç değerlerinin %7,5 dur.

5- Arttırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı : Arttırmaya iştirak etmek isteyenler gayrimenkulün 471.000,00.-TL rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 35.325,00.-TL’,480.000,00.-TL rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 36.000,00.-TL’, teminat olarak yatıracaklardır.

Artırmaya tüm parseller için iştirak edilebileceği gibi ayrı ayrıda iştirak edilebilecektir.

Teminat olarak Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektubu, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükumetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (verilecek teminatın esham ve tahvilat olması halinde en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.

6- Satışın yapılacağı gün ve saat : 7796 ada 1 parsel Bağın birinci arttırması 19/02/2020 günü saat 14:00’da 599 ada 84 parsel Arsanın birinci artırması 19.02.2020 günü saat 14.30’da Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü toplantı salonunda (1.kat) yapılacaktır.

İki gayrimenkuller de satılamaz ise ikinci arttırması bir hafta sonra 26.02.2020 tarihinde aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır.

7- Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği ve nerede görülebileceği : Satış şartnamesi Aksu Vergi Dairesi ilan panosunda ve Satış Servisinde görülebilir.

8- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği : Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.Satış İçin 19.02.2020 tarihine kadar, 2.Satış İçin 26.02.2020 tarihine kadar satış saatinden en geç bir saat evvel Bağ İçin (13:00), Arsa için (13:30 ) olmak üzere makbuz karşılığı yatırılarak, makbuzu satışın başlama saati olan Bağ için 14:00 Arsa için 14:30’ a kadar gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir.

9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ini bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağı rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak, yedi gün sonra 26.02.2020 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılarak gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir.

Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacaklarla birlikte masrafları aşması şarttır.

10- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok