Orhangazi Belediyesi Karsakta 8944 m² Tarlayı İhale Usulü İle Satacaktır

✔ Orhangazi Belediyesi Karsakta 8944 m² Tarlayı İhale Usulü İle Satacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet Taşınmaz satışı işi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bursa/Orhangazi Belediyesi Encümeninde,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Orhangazi Belediyesiden

1- Mülkiyeti Orhangazi Belediyesine ait, aşağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2- Bu husustaki ihale 26.02.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte Bursa / Orhangazi Belediyesinin encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3- Satışı yapılacak gayrimenkul;

MAHALLESİADA/
PARSEL

CİNSİ
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT

Karsak Mahallesi
0/1242Tarla8.944,00 m²313.040,00 TL9.391,20

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.

5- Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

6- Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7- Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

8- Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 26.02.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

9- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-204.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok